Sindets dag i Aarhus

Psykiatriens dag blev i Aarhus markeret ved et flot og stort arrangement i Dokk1.

Programmet var mangfoldigt og mange organisationer var repræsenteret med infoboder i den store forhal.

Bl.a. kunne de mange fremmødte høre oplæg om ”hvorvidt livet kun handler om at være lykkelig?” – eller ”hvem bestemmer hvad der er brug for?” Der blev vist point-of-view kortfilm, drøftet inklusion af unge sårbare i frivilligt arbejde og socialpædagogisk støtte til unge under uddannelse.

Midt på dagen var der taler af rådmand Christian Würst, der bl.a. talte om de gode initiativer for sårbare unge i Aarhus og senere af Udsatterådets formand, Knud Aarup, der mente at vi er nået langt, men stadig har lang vej.

Gallo Prisen 2018 skulle også uddeles.
Prisen er ud over æren, 5000,- og blandt de nominerede var Stefan Tofte. Stefan Tofte blev indstillet som en af de få modige mænd som stiller sig frem med sin historie om mobning, selvskade og sin sindslidelse, og har i den grad været med til at skabe større åbenhed om mænd og psykisk sygdom. Han er aktiv i flere organisationer, såsom Det Sociale Netværk, Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade og En Af Os. Han har også optrådt i avisartikler, TV, og deltager i paneler, politiske debatter og konferencer. Stefan har også i en periode været LAPs webmaster.

Stefan vandt ikke prisen, men fortalte at han ser det som en stor ære at blive nomineret og er meget glad for dette.

Vinder af prisen blev Johanne Haahr Uhd for hendes engagement i debatten om de forringede forhold for såvel personale som indlagte patienter på AUH, Risskov. Hun udtaler sig i de sociale medier, har været interviewet i tv og radio samt holder oplæg om sin sygdom og har givet kritiske og konstruktive beskrivelser af forholdene på afdelinger. Sideløbende har hun skabt projektet ”Oaser – Åndehuller i Psykiatrien” hvor hun kører med blomster på psykiatrisk hospital og gør en stor forskel for de indlagte patienter.

Alt i alt en god dag i Dokk1, hvor psykiatrien igen blev sat på dagsordenen på en positiv og konstruktiv måde. Stor tak til arrangørerne.

Jørn Bæk