Der er lige for tiden stor efterspørgsel på arbejdskraft her i landet. Det giver nogle nye muligheder for nuværende og tidligere psykiatribrugere. Ud fra princippet intet om os uden os har LAP involveret sig i tre større projekter, der skal være med til styrke mulighederne for at en tilknytning til arbejdsmarkedet bliver en succes for den enkelte.

Borgere med psykiske lidelser – en udfordring for arbejdsmarkedet.

For midler bevilget af Arbejdsmarkedsstyrelsens handicappulje gennemfører LAP et undersøgelses- og formidlingsprojekt. Gennem en række interview har vi i samarbejde med Konsulentkompagniet Aps. været i gang med at kortlægge:

• hvordan det at være ramt af en psykisk lidelse kan opleves som et psykosocialt handicap i forhold til arbejdsmarkedet
• hvilke former for tilpasning, støtte og kompensation personer med et sådant handicap mener at have brug for
• hvordan virksomheder kan tilpasse sig medarbejdere med psykiske lidelser og
• om der kan peges på særlige kvaliteter denne gruppe kan tilføre virksomhederne.

Som opstart til interviewundersøgelsen fik alle LAP’s medlemmer tilsendt et spørgeskema. Spørgeskemaet var også på LAP’s hjemmeside. Godt 150 besvarede spørgeskemaet. Heraf har 36 personer medvirket i 6 gruppeinterview. Desuden er repræsentanter for en række virksomheder blevet interviewet om deres erfaringer.

Undersøgelsesrapporten er endnu ikke offentliggjort i sin helhed, men du kan her læse rapportens hovedkonklusioner. Rapporten vil lidt ind i det nye år (2008) blive udgivet sammen med en mindre pjece med gode eksempler. Desuden vil LAP afholde en konference som en del af projektet.

Next Stop Job
Sammen med en række organisationer har vi i LAP påtaget os at gennemføre en række kurser for socialt udsatte borgere, der har mod på et arbejdsliv. Projektet er finansieret af Servicestyrelsen under Socialministeriet.

Projektet Next Stop Job – læring, frihed, ansvar, går ud på at tilbyde i alt 400 socialt udsatte borgere et 4 måneders uddannelses-, afklarings- og praktikforløb. Forløbet skulle gerne føre til, at den enkelte deltager får sine mål om en plads i arbejdslivet indfriet. Projektet gennemføres af et konsortium, der består af AOF-Job; DISCUS A/S; De sociale højskoler i Odense, Esbjerg og Århus; LAP og de hjemløses organisation SAND.
Det første forløb er nu gået i gang hos AOF i Odense som et pilotprojekt. I LAP har vi gjort meget ud at oplyse om tilbudet rundt omkring i de mange psykiatribrugermiljøer og rigtig mange nuværende eller tidligere psykiatribrugere har sagt ja til at deltage.
I de kommende 3 år tilbydes forløbet rundt omkring i landet. Ud over at opfordre folk til at deltage i forløbet, som også er for førtidspensionister, stiller LAP med undervisere og rollemodeller med brugerbaggrund.

Forsøg med sociale mentorer til personer med en midlertidig sindslidelse

Firmaet DISCUS A/S har inviteret LAP til at være med til at gennemføre nogle forsøg med sociale mentorer for personer med en midlertidig sindslidelse. Forsøgene gennemføres i samarbejde med jobcentrene i Odense, Viborg og Herlev. I alt forventes det at 40 personer får mulighed for at trække på en social mentor i løbet af forsøget, der afsluttes i 2009. Det er Arbejdsmarkedsstyrelsen under Beskæftigelsesministeriet, der finansierer forsøgene og har ønsket dem gennemført.

Det skal afprøves, hvordan en social mentor både kan støtte den enkelte uden for og på arbejdspladsen, så denne på trods af sin psykiske lidelse kan forblive eller komme ind på arbejdsmarkedet. Hvis forsøgene lykkes, vil det forhåbentlig føre til, at der på landsplan vil blive indført en ny mulighed for at få tilknyttet en social mentor, når og hvis man på trods af et midlertidigt psykosocialt handicap ønsker at have et lønnet arbejde.

Du kan læse mere om projektet her. Du kan også få mere at vide om forsøgsprojektet ved at henvende dig til LAP’s udviklingskonsulent Karl Bach Jensen.