Referat af møde i Decemberrefugie-gruppen, 27. september 2023

Tilstede: Hanne C, Mads, Annette B. og Steen
Lars K. havde meldt afbud.

Vi startede møde med en kort vejrmelding – som ikke refereres.

Pkt. 1: Valg af referent: Steen

Pkt. 2: Valg af LL repræsentant: Hanne C

Pkt. 3: Præsentation af de to muligheder: Solgården og solborgen begge tæt på Vig Lyng i Odsherred.
Vi endte med at prioritere Solborgen udfra dens placering og indretning i et plan og med muligheder for 3
ekstra sommerhuse. Den ligger tæt på byen og Superbrugsen.
Vi blev enige om 1 uge i december 1. prioritet tirsdag 5. dec. Til 12. dec.
2. prioritet: mandag d. 4. dec til 11. dec.
3. prioritet: mandag d. 4. dec til fredag d. 8. dec.
Vi talte om at det er vigtigt at gøre klart at folk skal være selvhjulpne og definere det tydeligt.
Det fremgår af evalueringerne at det er vigtigt med en tydelig leder.
Dette refugie forudsætter at deltagerne er med i praktiske opgaver såsom madlavning, kørsel,
rengøring o. Lign; for at økonomien kunne reduceres. Og mange gerne vil give en hånd med. Og vi
vil gøre vores til at det alligevel bliver en ro- på uge…

Pkt. 4 Indhold – ideer til indhold:
a. Vikleprøver med mindfullness musik
b. Julepynt/juleting et bord til fri afbenyttelse – køb evt. via www.grafical.com eller tjek hvad der
ligger i Odense.
c. Steen/Sille kan stå for mindfullness/mal dig glad/ træn din velvære.
d. Fest holdt som juleaften med sange og hygge
e. Gåturer i naturen/naturterapi
f. Spil og puslespil
g. Mal på sten tudser fra kælderen i Odense
h. Lade deltagerne byde ind med hobbys de vil introducere for andre.
i. Nat bio – video film

Pk.t 5 Forberedelse – besøg på lejren inden afholdelsen af lejren.

Pkt. 6 Budget:

Leje af lejr og slutrengøring 35.000
Mad mv. 30.000
Bus leje i en uge 15.000
Rejserefusioner 10.000
Aktiviteter incl. Musik 20.000

I alt 110.000
Deltagerbetaling
20 person a 700 14.000
6 personer friplads 0

Netto udgift 96.000

Pkt. 7. Evt.
Vi skal have fundet en tovholder.
Annette undersøger solborgen og pris