Referat af møde i højskole-gruppen, 21. august 2007

Afholdt hos Grace i Tåbæk.

Til stede:
Grace, Linda, Reidun, Bente og Mette

Afbud:
Helle og Joy

Vi havde en dejlig dag hos Grace. Vi talte bl.a. om løst og fast omkring os selv, vi er en dejlig stabil gruppe med en masse lune og sjov.
Grace har bl.a. adgang til en stor tag taresse hvor vi kunne se til Sverige, Veen og Tåbækhavn.

Vi blev enige om at arbejde videre med højskole ideen således:

Indhente brochure, valg af højskoler, kontakte de valgte højskoler, besøge den/dem.

Det bliver ca. januar/februar måned vi besøger højskolerne med henblik på et kursus på ca. 1 måned evt. i efteråret 2008, eller foråret 2009. Orientere højskolerne om at de skal tage et lille hensyn til os bl.a. det at vi kan gå lidt til og fra undervisningen, hvis behovet er der.
At vi får eneværelse og bliver undervist i vores egen gruppe i nogle fag, sammen med de andre kursister i andre fag. Ligeledes vil vi undersøge om der er muligheder for fondsmidler til vores højskoleprojekt. Et højskoleophold vil koste ca. 5.000,00 kr. for 1 måneds kursus alt incl.

Næste møde i højskole gruppen er den 27. december 2007 hos Reidun, til julefrokost og planlægning af hvilke højskoler vi skal besøge.

Ref. Mette