Referat fra møde i mediegruppen, 3. juli 2007

Referat fra Mediegruppens andet møde i LAP Københavns lokaler, Vesterbrogade 103 – rekonstrueret af Michael, da oprindeligt referat gik tabt. Tirsdag den 3. juli 2007:   

Tilstedeværende: Hanne Løvig, Inger-Liss Christoffersen, Paul Bjergager, Bo Steen Jensen,
Tom Jul Pedersen & Michael P. Krog
Afbud: Maibritt Sørensen & Lilian Rank

Præsentation – hvem er vi? – muligvis kunne lave et samlet cv til ind- og udadvendt brug

  1. Idéudveksling – hvad vil vi? Evt. hvorfor vil vi det?

Mulige ”stikord”:
LAP-kampagne – bedre orientering om psykisk syge – til presse, politikere, politi mm
LAP´s handlingsprogram: Flere unge medlemmer
DVD udgivelse: Miniportrætter af ps´e (ilm. BID´s kurser) med Jette Sachs
Debatbog/antologi som ”Sprækker I Virkeligheden” – begynd. research
Festival – i lighed med Festival for Sårbare Sjæle 1 i 2004
Støttearrangementer – steder som f.eks. Litteraturhaus på Nørrebro Kbh. og lign.
Teatergruppe
Musik – sang – optrædende – cd
Medlemskort
Forslag til LAP-Medlemsbladet:
”Portrættet” – en bruger med kunstuddannelse/kreativitet, før og efter sygdommen
Bliv helt ny! – før og efter coaching/makeup mm.
Anne Marie Helger – en dejlig skør og skrøbelig dame
Forfatter – interview – hvem?
Positive historier
Pressekort til medl. af blad- og mediegrupperne

  1. Hvordan vil vi det? – resurser og økonomi – muligheder for økonomisk og evt. anden støtte
  1. Henvendelse fra Karl Bach om 1 – 2 til at samarbejde om spørgeskema og mediekontakt

Inger-Liss & Michael går ind i samarbejdet med Karl og afventer udmelding fra ham.

  1. Hvad gør vi? – på kort og længere sigt

6. Næste møde den 22. august på Sekretariatet i Odense

Referat fra møde i mediegruppen, 18. maj 2007

Referat fra Mediegruppens første møde på LAPs Landsmøde på Severin Kursuscenter i Middelfart,  Fredag den 18. maj 2007:

Tilstedeværende: Inger-Liss Christoffersen, Maibritt Sørensen, Tom Jul Pedersen, Paul Bjergager & Michael P. Krog

Diskussion om behovet og baggrunden for en mediegruppe under LAP.
Vi vil undersøge og opsøge mulighederne for at bruge de forskellige medieformer til støtte, oplysning, undervisning, opinionsdannelse og udbredelse af LAP´s sag og formål – og dermed forbedre forholdene for psykisk syge og sårbare mennesker.
Dels for at bruge medierne og kunstarterne til at nå længere ud i den primære målgruppe og resten af samfundet, men også for at nå andre dele af kroppen end hjernen – som følelser, hjerte, kreativitet, sind, samvittighed, æstetik med flere.
Mulighederne kunne eksempelvis være lokale, regionale og nationale arrangementer til oplysning og reklame for LAP med pr.-, psykiatripolitiske- og kunstneriske indslag.
Bøger: Debatbøger, antologier, lyrik-, biografiske-, skøn- og faglitterære bøger.
Optrædende: Større og mindre former for optrædende med oplæsning, sang, musik, monologer og andet dramatisk – gerne i samarbejde med teatergruppen.
Kunst- og fotoudstillinger
Audiovisuelle medier: Dokumentar- og kortfilm til eget (LAP) pr.-brug og evt. videresalg til tv. 
Turnéer mm.:
 Musik- og foredragsturneer, samt større arrangementer som en festival – alene eller i samarbejde med andre foreninger i lighed med ”Festival for Sårbare Sjæle” i april 2004 i Huset i Magstræde, arrangeret af kollektivt medlem BUPS, men gerne i forbedret og opdateret udgave.
Mediegruppen vil undersøge og opsøge medlemmernes evner, talenter og kreativitet sammen med andre relevante personer udefra, det være sig amatører som professionelle.
Mediegruppen vil undersøge de praktiske og økonomiske muligheder og alt efter resurser, prioritere hvad vi vil gå videre med.