Referat af telefonmøde i Retspsykiatri-gruppen, 13. februar 2011

Deltagere: Bo, Søren, Peter og Ulla

Referent: Ulla

Gruppen har d.d. vedtaget, at Bo Steen Jensen indtræder som tovholder for retspsykiatrigruppen frem til Landsmødet.

Bo tager sig af den omtalte problemstilling omkring tavshedspligt mm. i næste uge, evt. i samarbejde med Tanja.

Ulla tager over til Bo i løbet af den næste måned for at Bo og Ulla sammen kan færdiggøre materiale til Landsmødet.