Høringssvar om dobbeltdiagnoser

1. Jeres kontaktoplysninger
Navn på organisation Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Navn på kontaktperson Hanne Wiingaard
E-mail på kontaktperson lap@lap.dk
Telefon på kontaktperson 66 19 45 11
2. Valg af målgruppe
Hvilken målgruppe vil I indsende høringssvar på?
Anden målgruppe
A. Angiv anden målgruppe
Angiv navn på målgruppen
Nuværende og tidligere psykiatribrugere med dobbeltdiagnoser
B. Beskriv målgruppen
Hvilke funktionsnedsættelser eller sociale problemstillinger kendetegner  målgruppen, og hvad er målgruppens særlige behov og kompleksitet på social og specialundervisningsområdet?
Det kan være grupper af mennesker med dobbeltdiagnoser der risikerer at falde mellem to stole, som resultat af behandlingssystemets indretning.
C. Målgruppens størrelse
Hvad er målgruppens samlede antal på landsplan?
Ved ikke.
3. Bekymring for uhensigtsmæssig afspecialisering
Hvilke udfordringer oplever I ift. viden, indsatser, kompetencer eller tilbud til  målgruppen?
Udfordringer med behandling af dobbeltdiagnoser (og evt.
selvmedicinering) er ikke af nyere dato og er udmærket dokumenteret andetsteds.
4. Tilbud til målgruppen
Har I en konkret bekymring for, at et eller flere tilbud til målgruppen er  lukningstruede?
Ja X
Nej
Har intet kendskab
Hvis ja: hvilke tilbud? Lukning af små væresteder er uhensigtsmæssig ift. forbedring af denne gruppe af psykiatribrugeres vilkår.