Høringssvar fra LAP vedrørende ændring af lov om Forebyggelsesfonden

Arbejdstilsynet
Arbejdsmiljøfagligt Center
Postboks 1228
0900 København C
Att.: Teis Corneliussen

Odense den 11.01.2010

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere – takker for muligheden for at kommentere den udsendte høring om Ændring af Lov om Forebyggelsesfonden.

LAP finder det yderst berettiget og positivt, at fondes formål udvides til at indbefatte projekter, der forebygger stress og psykisk nedslidning.

Vi kan i øvrigt tilslutte os de af Danske Handicaporganisationer fremsatte bemærkninger til lovforslaget.

Med venlig hilsen

Karl B. Jensen
udviklingskonsulent