Høringssvar til Lov om retssikkerhed

Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Høringssvar til Lov om retssikkerhed

Vedr. nedsættelse af medlemmer af handicap-rådet, finder LAP det hensigtsmæssigt at det også sikres, at psykiatribruger repræsentation medtages i rådet. Internationalt er der ikke nogen skelnen mellem psykiatri- og handicapområdet i øvrigt, hvorimod psykiatribrugere ofte ikke har samme rettigheder lovgivningsmæssigt i Danmark.

Vedr. udpegning af medlemmer af rådet i øvrigt: Det foreslås, at der foretages følgende ændring: “Det vil være kommunalbestyrelsen, der afgør hvilke organisationer uden for DSI, der vil være relevante at inddrage, når der udpeges medlemmer af rådet.” I stedet bør/skal det ændres til: “kommunalbestyrelsen pålægges også at udpege medlemmer fra organisationer uden for DSI som repræsenterer brugere.

Bl.a. LAP har flere gange søgt optagelse i DSI men har fået afslag hver gang, og det ville være synd, hvis organisationer der er ligestillede med LAP af den årsag ville være forhindrede i at gøre deres indflydelse gældende lokalt og regionalt.