Høringssvar vedrørende Lovforslag til ændring af lov om social service

Socialministeriet
Departementet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Sgf/J.nr. 649-1232

Høringssvar vedr. Lovforslag til ændring af lov om social service og lov om påligningen af indkomstskat til staten (Forbedringer af ledsageordningen, præcisering af krisecentrenes virksomhed og indførelse af hjemmel til at drive døgnhuse.)

Fra Landsforeningen Af Tidligere og Nuværende Psykiatribrugere (LAP) har vi følgende kommentarer:

Vedr. delelement 1. Udvidelse af ledsageordningen . Vi ønsker også, at ordningen kommer til at omfatte unge mellem 16 og 18 år, der lider af en psykisk lidelse. Psykiske lidelser har ofte som sin ubehagelige og mest indgribende konsekvens, at man isolerer sig fra omverdenen og her kan en støtte til ledsagelse på linje med andre handicapgrupper være til stor hjælp. Specielt for unge er det essentielt, at kontakten til aktiviteter, tilbud, biograf, musikoplevelser osv. ikke brydes, men at man får muligheder for at få oplevelser med jævnaldrende.

Samfundet bør og skal give samme muligheder også for unge, der har det svært med at færdes, fordi de har det psykisk svært.

Vedr. delelement 3 . Landsforeningen Af Psykiatribrugere er glade for indførelsen af hjemmel til at drive døgnhuse, ud fra en erkendelse af, at psykiatribrugere har det bedst med at få tilbud, der er placeret lokalt i nærmiljøet. Hvis et træ havde behov for hjælp, ville man vel ikke rive det op med rode fra skoven for at fragte det til træ-hospitalet?

Udover miljøterapi nævnes der også medikamentel behandling. LAP ønsker i stedet, at der satses på en bred vifte af tilbud, så brugeren får reelle muligheder for at vælge den type af hjælp, der hjælper mest. Det vil sige også fokus på kost, fysioterapi, musikudøvelse og forskellige former for terapi, det være sig kognitivt eller psykoterapi. Tilbuddene bør være mangeartede, fordi det der hjælper den enkelte kan være vidt forskelligt.

Med venlig hilsen
Lise Jul
For Formandskabet i LAP
Landsforeningen Af tidligere og nuværende Psykiatribrugere