Høringsvar vedr. ”Udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.”.

Download PDF