Landsmøde i LAP, program og dagsorden

LANDSMØDE I LAP
4. – 5. maj 2019 på Hotel Svendborg

PROGRAM OG DAGSORDEN

PROGRAM

Lørdag den 4. maj:
kl. 12.00 – 13.00 Indskrivning, frokost

kl. 13.00 LANDSMØDET STARTER:
Valg af dirigenter og referent
Velkomsttale v. Michael P. Krog
Åbningstale v. Yildiz Akdogan
Praktiske informationer v. Hanne Wiingaard

LANDSMØDE – DAGSORDEN

kl. 15.15 – 15.45 Kaffe/te og kage – man kan tage sit værelse i brug

kl. 15.45 – 16.25 Oplæg

kl. 16.25 – 16.35 Pause

kl. 16.35 – 17.30 LANDSMØDE – DAGSORDEN
Herunder nedsættelse af redaktionsgruppe vedrørende handlingsprogram
Introduktion til arbejdsgrupper (eksisterende og nye grupper)

kl. 17.30 – 18.00 Mulighed for tilmelding til arbejdsgrupper (foregår i lokalet udenfor salen)

kl. 19.00 – ? Festmiddag – taler – underholdning – sang – hygge!

Ca. kl. 23.00 Natmad

Søndag den 5. maj:

kl. 7.30 – 9.00 Værelserne rømmes, morgenmad

kl. 09.00 – 10.00 LANDSMØDE – DAGSORDEN
OBS: Sidste frist for at melde sig som kandidat til landsledelsen er kl. 10.00

kl. 10.00 – 10.30 Kaffe/te

kl. 10.30 – 12.00 LANDSMØDE – DAGSORDEN
Herunder præsentation af kandidater og valg til landsledelsen + fremlæggelse og drøftelse af redaktionsgruppens forslag til handlingsprogram.

kl. 12.00 – 13.00 Frokost

kl. 13.00 – 14.30 LANDSMØDE – DAGSORDEN
Herunder præsentation af nyvalgt landsledelse

kl. 14.30 – 15.00 Kaffe/te og kage

kl. 15.00 – 16.00 LANDSMØDE – DAGSORDEN
Afslutning – Farvel + sandwich


DAGSORDEN

1) Valg af stemmetællere

2) Valg af dirigenter
(LL foreslår Benny Lihme og advokat Allan Ohms) og referent Jakob Brixtofte Petersen

3) Landsledelsens beretning

4) Regnskabsaflæggelse for det forgangne år

5) Behandling af indkomne forslag
Forslag der har økonomiske konsekvenser kan ved afstemning kun vedtages vejledende.
[Hele økonomidelen og tilhørende debat behandles under punkt nr. 8: Budget for det kommende år]

6) Vedtagelse af handlingsprogram 2019 – 2020

7) Fastsættelse af kontingent for det kommende år

8) Godkendelse af budget for det kommende år

9) Valg af medlemmer og suppleanter til landsledelsen

Der skal vælges 9 medlemmer til Landsledelsen, hvoraf de 2 med færrest antal stemmer, vælges for 1 år

På valg er:
Bettina Kræmer Mærsk (valgt på landsmøde 2017)
Hanne Skou Kadziola (valgt på landsmøde 2017)
Inger-Liss Christoffersen (valgt på landsmøde 2017)
Nils H. Andersen (valgt på landsmøde 2017)
Steen Moestrup (valgt på landsmøde 2017)
Bo Steen Jensen (valgt som suppleant på landsmødet 2018)
Grethe K. Nørgaard (valgt som suppleant på landsmødet 2018)
Katrine Wiedersoe (valgt som suppleant på landsmødet 2018)

10) Valg af statsautoriseret eller registreret revisor (LL foreslår Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab) samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

11) Eventuelt