Landsmøde i LAP, program, dagsorden og tilmelding

LANDSMØDE I LAP
4. – 5. maj 2019 på Hotel Svendborg

FORELØBIGT PROGRAM OG DAGSORDEN

PROGRAM

Lørdag den 4. maj:
kl. 12.00 – 13.00 Indskrivning, frokost

kl. 13.00 – 15.15 Velkomsttale v. Michael P. Krog
Åbningstale v. Yildiz Akdogan
Praktiske informationer v. Hanne Wiingaard
LANDSMØDE – DAGSORDEN

kl. 15.15 – 15.45 Kaffe/te og kage – man kan tage sit værelse i brug

kl. 15.45 – 16.25 Oplæg

kl. 16.25 – 16.35 Pause

kl. 16.35 – 17.30 LANDSMØDE – DAGSORDEN
Herunder nedsættelse af redaktionsgruppe vedrørende handlingsprogram
Introduktion til arbejdsgrupper (eksisterende og nye grupper)

kl. 17.30 – 18.00 Mulighed for tilmelding til arbejdsgrupper (foregår i lokalet udenfor salen)

kl. 19.00 – ? Festmiddag – taler – underholdning – sang – hygge!

Ca. kl. 23.00 Natmad

Søndag den 5. maj:

kl. 7.30 – 9.00 Værelserne rømmes, morgenmad

kl. 09.00 – 10.00 LANDSMØDE – DAGSORDEN
OBS: Sidste frist for at melde sig som kandidat til landsledelsen er kl. 10.00

kl. 10.00 – 10.30 Kaffe/te

kl. 10.30 – 12.00 LANDSMØDE – DAGSORDEN
Herunder præsentation af kandidater og valg til landsledelsen + fremlæggelse og drøftelse af redaktionsgruppens forslag til handlingsprogram.

kl. 12.00 – 13.00 Frokost

kl. 13.00 – 14.30 LANDSMØDE – DAGSORDEN
Herunder præsentation af nyvalgt landsledelse

kl. 14.30 – 15.00 Kaffe/te og kage

kl. 15.00 – 16.00 LANDSMØDE – DAGSORDEN
Afslutning – Farvel + sandwich
Fotografering af landsledelsesmedlemmer


DAGSORDEN

1) Valg af stemmetællere

2) Valg af dirigenter
(LL foreslår Benny Lihme og advokat Allan Ohms) og referent Jakob Brixtofte Petersen

3) Landsledelsens beretning

4) Regnskabsaflæggelse for det forgangne år

5) Behandling af indkomne forslag

6) Vedtagelse af handlingsprogram 2019 – 2020

7) Fastsættelse af kontingent for det kommende år

8) Godkendelse af budget for det kommende år

9) Valg af medlemmer og suppleanter til landsledelsen
På valg er:
Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Skou Kadziola, Inger-Liss Christoffersen, Jørn Bæk, Nils H. Andersen, Steen Moestrup (valgt på landsmøde 2017), Bo Steen Jensen, Grethe K. Nørgaard, Katrine Wiedersoe (valgt som suppleant på landsmødet 2018)

10) Valg af statsautoriseret eller registreret revisor (LL foreslår Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab) samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

11) Eventuelt

 

Tilmelding til Landsmøde 2019