LAP vil ønske, at man får indført behandlingsgaranti på psykiatriområdet

LAP vil ønske, at man får indført behandlingsgaranti på psykiatriområdet. Vi mener, at en behandlingsgaranti vil kunne nedsætte antallet af tvangsindlæggelser, idet en del af disse faktisk er patienter, som har søgt behandling, men er blevet afvist. Disse griber så til midler, der kan tvinge behandlingsstederne til at tage dem.

Vi har eksempler på psykisk syge, som sætter ild til en sofa for at blive indlagt.

Bliver man bragt til psykiatrisk skadestue af politiet er det meget lettere at blive indlagt end hvis man selv henvender dig.

Gentagne gange oplever vi, at pårørende vælger også at henvende sig til politiet fremfor at hjælpe patienten på psykiatrisk skadestue, fordi de pårørende derved oplever større chancer for seriøs behandling.

LAP ønsker, … at begrebet ”God sygehusstandard ” bliver udskiftet med begrebet ” God behandlingsstandard ” . Og understreger, at behandlingsgaranti ikke blot er sengepladser, men i endnu højere grad sociale tilbud og distriktpsykiatri.

LAP sætter spørgsmålstegn ved … Henrik Day Poulsens fokus på medicinsk behandling og forundres over, at lægeforeningen fortsat accepterer hans rolle i debatten. Henrik Day Poulsen er jo ansat som medicinsk ekspert for verdens femte største lægemiddelvirksomhed Bristol-Myers Squibb. Så hvilke hensigter ligger der egentlig bag hans udtalelser ?

LAP så gerne … at man fik oprettet reelle medicinfri afdelinger og klædte personalet på til medicinfri behandling. Og at der i højere grad blev en indsats med psykologer og samtaler, samt godkendt alternativ behandling.

Psykiatrien er stadig for dårlig til at lytte og opfange vore signaler om hjælp.

Foranstaltningsdomme 2004

www.jm.dk

Foranstaltningsdomme 2003:

www.jm.dk

Foranstaltningsdomme 2002:

www.jm.dk 

Øvrige relevante links: fra THE BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY(2003). Homicide and mental illness

bjp.rcpsych.org
bjp.rcpsych.org

Kontaktadresser for LAP hvis du har yderligere spørgsmål.