Pressemeddelelse: Grønt lys for bæltefiksering

5. juli 2011

På baggrund af Landsrettens dom omtalt i Politikens netavis 5. jul. 2011 kl. 03.00 Hvori Østre Landsret omgør den af retten på Frederiksberg for et år siden afsagte dom om brug af bæltefiksering. Baggrund var at man på centrene på Bispebjerg og i Glostrup i alt havde brugt bælte fiksering af 14-årig pige 390 gange. Retten på Frederiksberg udtalte at ”lægerne kan ikke bare kan fortsætte med anvendelse af tvang i måneds- og årevis, når det står klart, at behandlingen ikke virker”.
Denne humane afgørelse er nu omgjort af Østre Landsret.

Kilde: politikens netavis 5. jul. 2011 – Grønt lys for bæltefiksering. V/ Hans Drachmann

Udtalelse:
LAP (Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere) finder det krænkende for både retsbevidstheden, menneskerettighederne og Danmarks internationale renommé, at en af landets domstole Østre Landsret sanktionerer et handlemønster, som bl.a. formanden for Europarådets torturkommission betegner som tortur.

Vi finder det også problematisk at, på den ene side taler regionerne om nedbringelse af tvangsforanstaltninger og på den anden side anker de en retsafgørelse der er i linie med international opfattelse af bæltefiksering.

Det er også trist at konstatere de forskellige ønsker om tvangs anvendelse som psykiatrien i region Hovedstaden udtrykker i anmodninger om tilladelser til bl. a. sundhedsstyrelsen.

Bo Steen Jensen
Medlem af Landsledelsen i LAP
39 69 33 88