Pressemeddelelse: Haarder og Andersen burde skamme sig!

Odense 19.05.2010

Hvor er støtten til at få en familie, spørger LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. Bertel Haarder og Morten Andersen burde skamme sig – og ikke lægerne, siger Marianne Mogensen, medlem af LAP’s Landsledelse og talsmand.

– At regulere på dette område, er at diskriminere mennesker yderligere på grund af deres handicap. Vi savner i foreningen en åben debat om, hvordan psykisk syge kan støttes i at få børn og stifte familie. Noget vi alle ønsker for os selv, psykisk syge eller ej. Vi vil i LAP henvise til FN’s handicapkonvention, som er ratificeret af Danmark:

Deltagerstaterne skal træffe effektive og passende foranstaltninger til at afskaffe diskrimination af personer med handicap i alle forhold vedrørende ægteskab, familieliv, forældreskab og personlige forhold på lige fod med andre med henblik på at sikre:
…. Anerkendelse af retten for personer med handicap til frit og under ansvar at bestemme antallet af deres børn …
At personer med handicap bevarer deres fertilitet på lige fod med andre.
Deltagerstaterne skal yde passende bistand til personer med handicap ved disses udførelse af deres pligter som opdragere af børn.
Et barn må under ingen omstændigheder adskilles fra sine forældre på grund af, at enten barnet eller den ene eller  begge forældre har et handicap. (uddrag af artikel 23 handicapkonventionen)

Fjerner man et barn, eller forhindrer nogen i at få hjælp til at få børn, må det altså ikke begrundes i at man har en eller anden psykiatrisk diagnose. Det kan kun ske på baggrund af en grundig og konkret vurdering af forældreevne mv.  Derimod forpligtes staterne til at yde støtte til at personer med psykosociale handicap kan stifte en familie. Man kunne derfor spørge Nordfyns borgmester Morten Andersen, om hvordan de hjælper psykisk sårbare mennesker til at få familie ligesom andre handicappede kan støttes. Hvordan har de i hans kommune hjulpet den aktuelle familie med rådgivning og støtte?

Og Bertel Haarder tager fejl. Det er ikke forkert at hjælpe et par med at få børn. Tværtimod kan det være nødvendigt, når den medicin, der tilbydes på vores område, fratager os sexlyst og potens.

Marianne Mogensen, medlem af Landsledelsen og talsmand i LAP.
Tlf. privat: 26709125 email: marianne.mogensen@lap.dk
Tlf. LAP: 66194511, Store Glasvej 49, 5000 Odense C