Pressemeddelelse: LAP har inviteret socialminister Benedikte Kiær til Landsmøde i Svendborg

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, LAP, afholder sit 12. landsmøde
som finder sted i dagene fra den 13. – 15. maj på Hotel Svendborg.

Vi har i år glæden af at socialminister Benedikte Kiær har sagt ja tak til at holde åbningstalen, torsdag den 13. maj kl. 13.15.

LAP har i forvejen stillet ministeren en del ledende spørgsmål, som hun sikkert vil forholde sig til.
De godt 130 medlemmer i salen får lejlighed til at få nogle oplysninger om hvad hun som socialminister og den siddende regering vil gøre for psykiatrien – og altså også for LAP´s godt 3.000 medlemmer.

Da vi ved at Benedikte Kiær er meget koncentreret om psykiatriens store problemstillinger, er det for LAP en optimal mulighed for at få noget konkret fra hendes hånd. Vi må erkende at det er svært at råbe både medier og politikere op, når der står psykiatri på dagsordenen.

Den vedtagne lov om ”Tvungen opfølgning” bekymrer LAP og andre psykiatriorganisationer meget – at høre ministerens mening også i denne sag, er noget vi håber at landsmødet får nogle konkrete udmeldinger om. Der bliver lejlighed til at stille Benedikte Kiær spørgsmål fra salen.

Et af de spørgsmål Landsledelsen har stillet ministeren er: ”Hvordan sikrer vi i fremtiden, at samspillet mellem behandlingspsykiatrien og den psykosociale indsats i kommunerne – både på og uden for bostederne – kommer rundt om alle aspekter i livet. Herunder bedre kost- og motionsvaner samt afdækning af kostallergier og mangeltilstande?”

NB! Landsledelsen vil som tidligere år udsende en udtalelse godkendt af landsmødet, lørdag den 15. maj ved mødets afslutning.


På vegne af LAP´s Landsledelse

Inger-Liss Christoffersen, tlf : 72168793
Hanne Wiingaard, tlf 21637314