Pressemeddelelse: LAP ønsker tillykke med ministerrokaden

24. februar 2010

LAP iler med at ønske de nyudnævnte ministre tillykke. Især til Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder, med det nye ansvarsområde ’sundhed’, og Socialminister Benedikte Kiær, som vi ikke kender endnu, men er spændte på at lære at kende.

Til dig Bertel Haarder vil vi sige: Det er af stor interesse for os, om du vil videreføre de tanker, din forgænger udtrykte over for repræsentanter for bl.a. LAP, om et tættere samspil i psykiatrien. Så det bliver en helhedspsykiatri og med tæt samarbejde mellem de medspillende ressortministerier, primært Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, men også Beskæftigelsesministeriet og dit gamle ministerium, Undervisningsministeriet.

Vi vil samtidigt her udtrykke ønsket om et muligt møde med dig, som opfølgning på mødet med din forgænger, d. 19. januar 2010.

Til dig Benedikte Kiær vil vi sige lidt de samme ting; først, vi glæder os til at møde dig og lære dig at kende. Det er vores håb, at du i dit arbejde har fokus på de ovenfor omtalte samspil, idet det desværre ofte har vist sig, at de store huller i sikkerhedsnettet opstår der, hvor de to ressortområder regioner og kommuner skal fungere samlet. Beklageligvis er det oftest kommunerne, der svigter.

Samtidigt vil vi, overfor begge ministre udtrykke vores dybe frustration over lovforslag L 128 ”Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje” (tvungen opfølgning efter udskrivning) der for tiden ligger til behandling i tinget og det fremsendte udkast af 15.2.2010, forslag til ”Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og retsplejeloven” (betænkningstid forud for tvangsbehandling, oppegående tvangsfiksering på Sikringsafdelingen, udvidet eksternt tilsyn med tvangsfikseringer m.v.).

Idet vi på den ene side som medspillende har brugt år på bl.a. Gennembrudsprojektet, omkring nedbringelse af tvangsanvendelse i psykiatrien. Og nu på den anden side ser to lovforslag, der ikke blot udvider tvangsmulighederne i psykiatriloven – men også vil ophøje foranstaltninger, der internationalt anses for menneskerettighedsstridende, til lovliggjorte muligheder i den danske psykiatri. Disse foranstaltninger anses fra anerkendte eksperters side, ikke at have nogen behandlingseffekt.

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Bo Steen Jensen 39 69 33 88, Hanne Wiingaard 55 50 01 51/21 63 73 14 og Steen Moestrup 28 22 27 65