Pressemeddelelse: LAP stifter ny pris

Landsforeningen af psykiatribrugere stifter LAP-Prisen ved foreningens 10-års jubilæum i Svendborg

Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere – LAP – afholder fra, d. 21. – 23. maj et særligt landsmøde, i det foreningen fejrer 10-års jubilæum. På Hotel Svendborg deltager omkring 130 medlemmer i det store arrangement.

Som noget helt nyt stifter foreningen “LAP-Prisen” som består i en smuk orange glasskål fra Svendborg Glasværk med LAPs-logo indgraveret i bunden.

“Krav om flere obduktioner, Mystiske dødsfald i psykiatrien, Psykiatere erkender overmedicinering, Medicinfri forsøg syltet af læger, Medicinrekord skal kulegraves” – er blot nogle af overskrifterne fra en enkelt journalist, som LAP nu hædrer med den nyindstiftede pris. Prisen 2009 tildeles derfor journalist Lars Teilmann for de meget seriøse og uddybende artikler om forholdene for psykiatribrugere og i særdeleshed hans undersøgende journalistik i artikelserien på 38 stykker i alt i Nordjyske Medier.

Journalisten har stillet spørgsmålet: “Hvorfor dør der stadigt flere psykisk syge danskere, mens de er under medicinsk behandling? Og hvorfor er der tilsyneladende ingen ud over de efterladte, der interesserer sig for, hvorfor de dør?”

Lars Teilmann vil være til stede fredag den 22. maj kl. 13.00 på Hotel Svendborg for at modtage prisen.

Igennem resten af året vil der ske en hel del nye foreningstiltag: For medlemmerne bliver et specielt medlemskort med indbyggede fordele lanceret til efteråret. Der vil blive udnævnt ambassadører fra forskellige grene af erhvervs- og kulturlivet, for på denne måde at fremme foreningens mål og hensigter. Til september holdes en reception i landsforeningens nye lokaler på Store Glasvej i Odense – også her med indbyggede nyheder.

Psykiatri fylder medierne mere og mere – med desværre oftest dårlige nyheder.

Nu kommer den forhåbentlig også på dagsordenen hos politikerne…

Der er mange stemmer i psykiatrien i Danmark. De egentlige eksperter – konsekvenseksperterne – bliver sjældent eller aldrig hørt. Men de er samlet i Landsforeningen LAP og ca. 130 af dem er nu samlet til landsmødet i Svendborg.

I 10 år har psykiatribrugere fra hele landet, i hver deres regionale og lokale forening, arbejdet for at nedbryde de mange fordomme og tabuer samt at forbedre forholdene for psykisk syge i Danmark.

LAP vil fremover forsøge at fremstå for medier, medlemmer og hele befolkningen som den største brugerstyrede psykiatriforening der vil, kan og tør – gøre det mere menneskeværdigt at være psykiatribruger i Danmark.