Pressemeddelelse: Nogle psykiatribrugere vil gerne i fængsel

7. august 2010

Blandt de få psykiatribrugere, der begår en overtrædelse af straffeloven, vil flere og flere gerne have en almindelig straf som bøde eller fængsel. Der udstedes for mange behandlingsdomme, alene fordi man har været sindssyg i gerningsøjeblikket. Det er i orden, at der gives domme med vilkår. F.eks. kan en spritbilist få pålagt krav om Antabus-behandling.
Antallet af retspsykiatriske patienter er stigende, når det gælder mennesker, der har begået små forseelser, mens antallet af mennesker, der har lavet alvorlig, grov kriminalitet har været stabilt de sidste mange år. I snit myrdes 4 – 5 personer årligt, hvor forbryderen dømmes til anbringelse eller behandling.
Til gengæld ved vi, at nultolerance på psykiatriske afdelinger – hvor selv ubetydelige hændelser bliver politianmeldt – er med til at generere den fordobling af retslige patienter, der er set de sidste fem år. Trusler om vold mod tjenestemand og simpel vold tegner sig for en stor del, når mennesker dømmes til behandling i retspsykiatrien.

Der er også flere, der har begået særlig grov kriminalitet og som udnytter muligheden for at slippe billigere ved at få en behandlingsdom. Disse lovovertrædere medvirker til at forringe og forrå miljøet på psykiatriske afdelinger.

Hermed er der skabt en ond cirkel i retspsykiatrien. Psykiatribrugere bliver lagt for had, fordi befolkningen har svært ved at skille mennesker med et psykosocialt handicap og kriminelle ad. Tillige skal forholdet mellem lovovertrædelse og varighed af sanktion, være den samme, uanset om et menneske dømmes til behandling eller en tidsbestemt fængselsstraf.
Desværre ser vi behandlingsdomme for små forseelser blive uddelt med rund hånd, og hvor længden af ufrivilligt ophold på en psykiatrisk afdeling, står i alvorlig kontrast til længden af en almindelig fængselsstraf.
Det er ikke overlægen, der skal være den dømmende magtfaktor i et retssamfund. Psykiatribrugere, der har overtrådt loven, skal have ret til selv at vælge om de vil dømmes til psykiatrisk indlæggelse og behandling eller afsone en evt. straf i et fængsel. Hvor andre borgere ville få en bøde skal psykiatribrugere ikke kunne dømmes til behandling, men højst kunne få en bøde.

Nils Holmquist Andersen