Referat af møde i bisiddergruppen, 7. marts 2013

Deltagere: Therese Kindberg, Jan Stig Andersen, Karl Bach Jensen, Birgitte Hansen

Afbud: Klaus Zenon, Lone Høeg, Susan Skogstad, Nikolaj Stigø, Heidi Vestergaard

Sted: LAP, Store Glasvej 49, 5000 Odense C

1: Valg af ordstyrer og referent

Jan blev valgt som ordstyrer og Birgitte som referent.

2: Siden sidst – personlig runde

 

3: Godkendelse af referat fra sidste møde

Der bliver lavet nogle få tekniske rettelser, men derudover er det godkendt.

4: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

5: Opfølgning på sidste møde

Annonce i medlemsbladet: Karl har lavet en annonce for bisidderkorpset som kommer i det næste medlemsblad.

8a: Visitkort og bisidderfoldere er modtaget fra trykkeriet. Vi tager en kasse foldere med på landsmødet. Birgitte Hansen registrerer hvilke bisiddere der har fået visitkort og hvornår.

9: Godkendelse af formål og tovholder samt medlemskab af foreningen bisiddernet: Karl sætter det på dagsordenen til LL møde den 22. marts 2013

6: Revidering af liste over bisiddere:
Lone Høeg har meldt sig ud af bisidderarbejdsgruppen og bisidderkorpset

6: Regelsæt og aftaler:

Therese Kindberg og Lone Høeg har skrevet forslag til et sådant. Arbejdsgruppen drøftede det på mødet og Therese Kindberg udarbejder et dokument på baggrund af disse.

7: Bisidderkursus for begyndere

Kurset afholdes på Vejle Center Hotel. Foruden de nye kursusdeltagere, deltager 3 erfarne bisiddere.
De personer, der har henvendt sig vedrørende kurset, skal have tilsendt et ansøgningsskema, som Birgitte Hansen laver ud fra skemaerne fra tidligere afholdte kurser. Når vi sender ansøgningsskemaet ud, skal der stå på det, at ansøgningsfristen er den 8. april 2013 og at de kan forvente at få svar på om de er kommet med, den 20. april 2013. Den 17. april 2013 bliver ansøgningerne læst igennem og vurderet.

8: Næste møde

17. april 2013 kl. 11.30 -16.00 LAP Store Glasvej 49 5000 Odense C