Referat af møde i erfaringspiloterne, 14. december 2016

14. december 2016 på Christianshavn, København. 

Deltagere: Nikolaj Stigø, Nanna Hansen, Inge Green Volder og Gihta Hansen.

Gihta påtager sig at forsøge på at lave et udkast til en pjece, som forklarer gruppens formål.

Inge vil forsøge at få den nye udviklingskonsulent til at deltage i næste møde, da vi vil lave en kronik, som vi aftalte med Heidi Thamestrup.

Nikolaj Stigø vil formulere et udkast til en artikel.

Nanna Hansen er kommet med i gruppen, da hun selv i en årrække har oplevet præcis det, som vores gruppe handler om, og gerne vil fortælle om det, for at hjælpe andre unge fra at blive udsat for det samme.

Vi diskuterede følgevirkninger af den manglende forståelse, som vi alle har mødt i hele det offentlige system.

Næste møde afholdes som udgangspunkt i Køge, og Inge vil aftale tid og sted med udviklingskonsulenten.