Referat af møde i erfaringspiloterne, 7. april 2017

Referat af møde i “Erfaringspiloterne” 7. april 2017 i København. 

Deltagere: Nikolaj Stigø, Karen Møberg og Gihta Hansen.

Nikolaj Stigø havde lavet et oplæg om social dysleksi. Er emne som han har arbejdet med i ca. 20 år, og som han ved mødet, via eksempler, kunne forklare hvad indebærer, og har af betydning for dem, som er berørt af det.

Nikolaj mener, der mangler en betegnelse for personer, som ikke hører under diagnosen Asperger Syndrom, men blot har brug for ekstra social træning, ligesom ordblinde har brug for ekstra træning med at læse og stave.

Denne gruppe skal accepteres, på ligefod med f.eks. ordblinde og talblinde, som helt normale.

Vi har aftalt at finde nogen, som arbejder proffesionelt med dette og har mere viden om emnet. F.eks. på landets universiteter, da vi er enige om, at dette er et uberørt område, som der er meget vigtigt, der bliver taget fat på.