Referat af møde i Forældre til psykisk syge børn bliver selv syge, 16. juli 2014

Indledende møde i arbejdsgruppen “forældre til psykisk syge børn bliver selv syge”

16. juli 2014 kl. 12.30-18.30 på Cafe` Mums i Fredericia.

Deltagere: Laila Frederiksen, Jytte Østdahl, Nanna Riis Hansen, Inger Ladegaard, Bettina Mærsk og Gihta Hansen.

Vores tovholder Lars Kristensen, som var inviteret og havde lovet at komme, kom desværre ikke.

Alle deltagere bød ind med, hvad vi hver især gerne vil med gruppen, og med forslag til, hvordan, til hvem og hvor vi får gjort opmærksom på de problemer, vi oplever, der følger med at have psykisk syge børn.

Bettina Mærsk har skaffet en kontakt til en lokal politiker, som gerne vil være bindeled til Folketinget, hvor han har mange kontakter. Bettina aftaler et møde med ham, hvor vi kan blive klogere på, hvad vi kan bruge ham til.

Inger Ladegaard tager kontakt til Psyk. Info i Middelfart, mhp at vi mødes med en derfra, for at høre om, hvad de evt. kan hjælpe os med eller foreslå.

Vi har haft en dejlig eftermiddag, og vi er alle enige om, at det er yderst nødvendigt, at vi får gjort opmærksom på, at politikernes spareøvelser ofte give langt større udgifter senere hen. Ikke mindst menneskelige.