Referat af møde i forældre til psykisk syge børn bliver selv syge, 18. september 2014

Den 18-09-14 på Cafe`47 i Fredericia.

Deltagere: Lars Kristensen, Laila Frederiksen, Dorte Jakobsen, Bettina Kræmer Mærsk, Inger Lagegaard, Jytte Østdahl og Gihta Hansen.

Vi startede mødet med en runde, hvor vi hver især fortalte kort om, hvordan vi har det pt.

Derefter fortalte Lars lidt om hans historie i psykiatrien.

Derefter fortalte Gihta om mødet i Regionens dialogforum i sidste uge, hvor bla. Pårørendepolitik var på dagsordenen. Det var gået op for Gihta, at hun og mange andre i Lap slet ikke passer ind i målgruppem for pårørende, og derfor ikke kan profitere af deres tilbud.

Vi blev enige om, at vi vil kontakte Charlott Blixt fra DF og forsøge at mødes med hende, for at finde forståelse for, hvorfor vi ikke mener, at vi ikke bliver mødt med pårørendetilbud, selv om vi nok er dem, der har allermest brug for dem. Vi har i´heller ikke kunnet finde tilbud i Bedre Psykiatri eller Sind, som vi ville kunne bruge. Vi mener, det er fordi, de andre organisationer er styret og repræsenteret af pårørende, som både er velfungerende og har ressourcer, og det er derfor dem det sætter dagsordenen for, hvad der er brug for at pårørendetilbud.

Gihta kontakter Charlott Blixt.

Inger, Jytte og Bettina kontakter Lap for at søge om midler til foredrag med Kirsten Kallesøe,

da der er stor brug for netop hjælp til spiseforstyrrede-pårørende.

Vi kontakter Lap og ikke regionalafd., da det er i Laps Landsafd. vi har vores arbejdsgruppe.