Referat af møde i hjemmeside-gruppen, 1. november 2005

1. Hilsen og budt velkommen

2. Valg af referat. Lise er valgt.

3. Valg af ordstyrer. Jan ordstyrer.

4. Lise informerer om, hvorfor hun er med. Lise orienterede om, at meget af det daglige arbejde jo bestod i kontakt med Eva. Og da Eva ikke var her, var Lise her som ”arbejdsgiver”, den der ved lidt om, hvad der ellers sker på kontoret.

5. Den nye webmaster fortæller om sig selv, og sine ideer og forslag om vores hjemmeside.

7. Godkendelse af dagsorden.

8. Godkendelse af referat.

9. Timer og økonomi. Lise checker op på, hvorvidt det opsparede kan forbruges af ny webmaster, da der nok er større forbrug i starten af ansættelsesforholdet. Eventuelt kan opsparede overføres til næste år, checker hvorvidt det er muligt. Tidligere web-master har ikke fået udbetalt penge siden maj, hvorfor der burde være 100 timer til rådighed til resten af året. Ny webmaster spørger om det er muligt at få det på regning.

10. Statistik (Hvis det er muligt at fremskaffe en sådan). Statistik ikke adgang til denne gang. Ofte logger en person ind med 6-8 forskellige navne i et debatfora. Specielt hvis der er nogen, der ødelægger noget debat kan det være et problem.

11. Opfølgning fra sidste møde. Kæmpe oprydningsarbejde fra sidste gang. Michael har fulgt op på henvendelse under eventuelt fra et bosted i København om gensidig linkning.

12. Hjemmesidens udseende og indhold. Jettes input.

Referat fra mødet den 1. november 2005

Efter Lise var gået, blev det sidste punkt diskuteret, det var punktet der omfatter det kommende arbejde med hjemmesiden.

Der blev besluttet følgende under følgende menuer på hjemmesiden

  • Startsiden – De 3 rammer skal være lige store, den venstre skal rumme de seneste nyheder og linke til en side med de ældre nyheder. Den midterste skal indeholde almen nyttig information og den højre skal indeholde information fra landsledelsen. Og reklamen støt en god sag flyttes herover. De 3 rammer skal være nogen lunde lige store i højden.
  • Om lap – forbliver uændret.
  • Bliv medlem – forbliver uændret, men webmaster forespørger Eva om priserne er korrekte.
  • Medlemsbladet – Der blev besluttet at medlemsbladene for 2005 skal ligge herinde under, under dem skal der linkes til medlemsblade hvor hver årgang har deres eget link, det aftales at tovholder kontakter Hanne Wiingaard for oplysninger om vi har filer liggende med medlemsblade fra starten af og til nu. Der aftales også at alt kursiv skrift fjernes og erstattes af alm. Skrifttype.
  • Referater – Der aftales at under selve linket ligger kun de nyeste referater , og ellers skal ældre referater ligge under deres respektive sider og linkes dertil.
  • Links – ingen ændringer, men måske større linie afstand
  • Kalender – peppes op og gøres mere spændende at se på
  • Kontakt – Der aftales at hvis muligt tages der nye billeder af landsledelsen til næste forsamling som er lørdag den 5-11-05 og at billederne vil blive vist i sort / hvid da det skulle være bedre ifølge vores nye webmaster
  • Det mener LAP – Ingen ændringer, dog må webmaster gerne peppe siden lidt op.

Derefter afsluttes mødet med at der blev aftalt at tovholder mailer Jette vores email adresser og at Jette kontakter tovholder for at informere om hvordan det går og aftaler ny møde dato

13. Kontakt til privat firma vedr. typo-3 – Referat fra min samtale med Landsledelsen. Der er nok ikke noget at gøre nu, men sagen er på alle måder problematisk.

14. Forum – alle i landsledelsen skal have dette arbejde i gang

15. Angående Laps udgivelse af brochurer i PDF har jeg svar fra Landsledelsen. Det skulle ikke være nogen sag at få afklaret dette. Vi spørger Wiingaard.

16. Evt.