Referat af møde i hjemmeside-gruppen, 13. december 2005

Hos Michael S. Adamsen, Rughavevej 19 st th. 8800 Viborg

Deltagere: Michael S. Adamsen, tovholder og Jette Svane, Webmaster.

Afbud: Hanne Wiingaard, Gitte Thomsen og Jacob Dahl

Udeblevet: Jan Andersen, Michael Brown.

Mødet blev afholdt uden at det kunne være et beslutningsdygtigt møde.

Mødet blev holdt både under og efter spisning, så punkt 7 falder ud.

1) Velkomst …. Jeg byder velkommen til Jette Svane

2) Valg af Referent … Michael S. Adamsen

3) Valg af Ordstyrer … Michael S. Adamsen

4) Dagsorden … Godkendt, dog med et punkt 11 som kom til at hedde Forum

5) Godkendelse af Referat fra sidste møde … Godkendt

6) Jette fortæller om de ændringer hun har lavet på hjemmesiden. … Jette fortæller at arbejdet er i fuld gang, og at hun pt. Har brugt 126 timer på at rydde op og rette hjemmesiden til. Hun har smukkeseret hjemmesiden, rettet de fejl, der har været, og gjort siden mere brugervenlig, hvad man også kan se på statistikken (se andet punkt her i referatet). Hun har bl.a. gjort medlemsblad siden mere overskuelig og fået den opdateret, og personligt gav jeg udtryk for at Jette har gjort et stort arbejde. Jette gav udtryk for at hun skulle til at købe ny printer, da hun faktisk har et stort printerbehov, da hun skal tjekke, om de sider, hun laver, udskriftsvenlige. Jeg informerede Jette om, at hun måske kunne søge om hjælp til en ny printer hos os, og jeg lovede at forhøre mig om dette ved Eva og Formandskabet.

7) Timer og Økonomi … Jette har brugt 126 timer pt, og er der er langt igen inden hun har fuld styr på siden.

8) Statistik … Ifølge statistikken er siden blevet set af dobbelt så mange, siden Jette har lagt den nye opdatering ud Jeg er overbevist om, at de skyldes, at siden er blevet mere brugervenlig, og at der pt. er den store debat om tvang i psykiatrien. Se de 2 vedlagte billeder på side 2

9) Links … Vores Link side er blevet meget mere overskuelig, og den virker.

10) EVT. … Ingenting

11) Forum … Michael S. Adamsen har fundet et gratis og godt forum program der kan integreres på vores egenhjemmeside, jeg tilbød at være admin for den , hvorefter Jette fik den med hjem og kigge på den, hun skal komme med et udkast til næste møde som vil blive engang i marts måned i Viborg hos Michael S. Adamsen og Gitte Thomsens nye hjem. Hvis man vil se den gratis forum i drift, kan man gå ind på http://www.asf-viborg-skive.dk/forum/

Michael S. Adamsen har sat den op til ASF-Viborg-Skive afdelingen som et test-site for afdelingsbestyrelsen Den kan laves, således at vi får vores eget logo der, hvor der pt. står ”phpbb” – og farverne kan ændres til vores farver. Jette ville tage det med hjem og kigge på det til næste møde.

Hermed sluttede mødet