Referat af møde i hjemmeside-gruppen, 2. februar 2007

Mødested: LAP’s sekretariat i Odense

Til stede:
Jan Andersen (tovholder)
Lise Jul
Jette Svane (webmaster)

Afbud:
Anders Larsen

1. Valg af ordstyrer

Jan blev valgt

2. Valg af referent

Jette blev valgt

3. Spørgsmål til og aftaler med Eva

Vi venter, til Eva er til stede.

4. Personlig runde

Der tages ikke referat

5. Godkendelse af dagsorden

Der blev tilføjet flg. punkter:
5a. Statistik
5b. Timer og økonomi
10e. Søgefunktion
12d. Hjælp til svagtseende og ordblinde

Derefter godkendt.

5a. Statistik

Jette fremlagde statistik fra Scannet.dk. Der er en pæn fremgang af henholdsvis Unikke besøg, Antal besøg, Besøgte sider samt Hits

 

UNIKKE BESØGENDE Diff ANTAL BESØG Diff
DATO ANTAL DATO ANTAL ANTAL DATO ANTAL DATO ANTAL ANTAL
jan-06 1.501 jan-05 1.379 122 jan-06 2.004 jan-05 1.910 94
feb-06 1.646 feb-05 1.348 298 feb-06 2.493 feb-05 1.780 713
mar-06 1.488 mar-05 1.221 267 mar-06 2.357 mar-05 1.645 712
apr-06 1.313 apr-05 1.287 26 apr-06 2.017 apr-05 1.707 310
maj-06 1.447 maj-05 1.568 (121) maj-06 2.186 maj-05 2.237 (51)
jun-06 1.330 jun-05 1.156 174 jun-06 2.090 jun-05 1.675 415
jul-06 1.003 jul-05 977 26 jul-06 1.574 jul-05 1.320 254
aug-06 1.267 aug-05 1.265 2 aug-06 1.977 aug-05 1.849 128
sep-06 1.466 sep-05 1.366 100 sep-06 2.294 sep-05 1.931 363
okt-06 1.689 okt-05 1.491 198 okt-06 2.490 okt-05 2.029 461
nov-06 2.202 nov-05 1.429 773 nov-06 3.291 nov-05 2.091 1.200
dec-06 1.647 dec-05 1.109 538 dec-06 2.518 dec-05 1.494 1.024
jan-07 2.304 jan-06 1.501 803 jan-07 3.444 jan-06 2.004 1.440
SIDER Diff HITS Diff
jan-06 5.533 jan-05 4.716 817 jan-06 72.736 jan-05 59.769 12.967
feb-06 8.905 feb-05 4.219 4.686 feb-06 93.825 feb-05 52.726 41.099
mar-06 6.533 mar-05 3.620 2.913 mar-06 74.739 mar-05 51.614 23.125
apr-06 5.971 apr-05 4.389 1.582 apr-06 62.582 apr-05 55.667 6.915
maj-06 6.199 maj-05 5.722 477 maj-06 71.233 maj-05 64.846 6.387
jun-06 7.476 jun-05 4.773 2.703 jun-06 66112 jun-05 53.308 12.804
jul-06 6663 jul-05 3.731 2.932 jul-06 56.562 jul-05 36.427 20.135
aug-06 7.165 aug-05 4.279 2.886 aug-06 77.057 aug-05 50.873 26.184
sep-06 7.612 sep-05 4.181 3.431 sep-06 67.110 sep-05 57.975 9.135
okt-06 8.332 okt-05 4542 3.790 okt-06 82.947 okt-05 65.399 17.548
nov-06 11.536 nov-05 12.483 (947) nov-06 97.432 nov-05 110.723 (13.291)
dec-06 7373 dec-05 4.361 3.012 dec-06 47.626 dec-05 54.308 (6.682)
jan-07 11.341 jan-06 5533 5.808 jan-07 80.970 jan-06 72.736 8.234

Bemærk at tal med klamme om er negative

Jan ønsker at få direkte adgang til statistikker til www.lap.dk. Jette spørger Eva, om det kan lade sig gøre.

5b. Timeforbrug hjemmesiden

Jette fremlagde oversigt over sine timer:

PERIODE OPRYD-
NING
BLAD GL.
FORUM
NYT
FORUM
NYT
DESIGN
OPDAT./
MØDER
TIMER I ALT
1.-31.dec-05 84 12 34 130
31.dec-05/
20.jan-06
3 12 6 21
20.jan-06/
20.feb-06
12 11 23
20.feb-06/
20.marts-06
9 18 27
20.marts-06/
20.april-06
12 8 20
20.april-06/
20.maj-06
16 18 16 50
20.maj-06/
20.juni-06
22 18 40
20.juni-06/
20.juli-06
13 15 22 50
20.juli-06/
20.aug-06
1 24 25
20.aug-06/
20.sept-06
10 8 40 12 70
20.sept-06/
20.okt-06
17 15 6 17 55
20.okt-06/
20.nov-06
3 15 28 46
20.nov-06/
20.dec-06
2 6 10 17 35
20.dec-06/
20.jan-06
2 10 36 3 10 61

6. Godkendelse af referat fra sidste møde

Vi venter, til referatet foreligger

7. Opfølgning fra sidste møde

Vi venter, til referatet foreligger

8. Debatforum

a. Politik:
Politik godkendt. Dog ændres “sider, der reklamerer for et eller andet produkt” til blot “reklamesider”.

b. Manual: 
Godkendt med det forbehold, at detaljer kan ændres, hvis behovet opstår.

c. Andet
Vi blev enige om, at Lise kunne sætte nogle indlæg ind, som hun har skrevet på et andet debatforum, for at komme i gang med debatten. Visse artikler i medlemsbladet kunne også være oplagte emner til debatforumet. Jan vil kontakte de personer, som har skrevet disse artikler, og bede dem sætte dem som indlæg på forumet.

d. Markedsføring
Tages op ved næste møde. Der overvejes, om LAP’s Debatforum skal markedsføres gratis på andre relevante debatforumer, hvor debattører kan linke til LAP’s forum, og om der skal reklameres i f.eks. gratisaviser, når debatten er kommet godt i gang.

Når forumet er klar, skal der sendes nyhedsbreve ud, og der skal være en annoncering på LAP’s forside. Jette mailer til gruppen, når det sker.

9. Nyt på hjemmesiden

a. Sider om arbejdsgrupperne
Vi blev enige om, at menuknapperne skal stå vertikalt i venstre side, da x-antal grupper kan opstå i fremtiden.

b. Sider om FAP’er
Der blev fundet en fejl i en link til en hjemmeside.

c. Sider om regionsforeninger
Der blev fundet en fejl i en email-adresse.
LAP Syddanmark skal føjes til regionsforeningerne.

Det efterfølgende til og med punkt 12 (bortset fra 12.d) tages op på mødet den 28. februar kl. 12.00, da vi ikke nåede det i denne omgang:

10. Generelt om hjemmesiden

 

a. Forsiden

b. Undgåelse af lange sider

c. Tekst på engelsk (og evt. andre fremmedsprog)

d. Rettelse af indmeldelsesformular

e. Søgefunktion

 

11. Detaljer vedr.

a. Referater-siden

b. Medlemsbladet-siden

c. Kontakt-siden

d. Det mener LAP-siden

e. Links-siden

f. Kalender-siden

 

12. Nye idéer til hjemmesiden

a. Idékatalog/inspirationskasse

b. Særligt debatforum

c. Sektion for ansatte m.fl. med adgangskontrol

d. Hjælp til svagtseende og ordblinde

På Dansk Handicapidrætsforbunds hjemmeside www.dhif.dk kan man downloade et program, så svagtseende og blinde kan få teksten læst op. Det er dog ikke fejlfrit.

Jan foreslog, at LAP skal opfordre synshandicappede til at downloade programmet på www.dhif.dk.

Jette foreslog, at på de sider, som er printvenlige, skal folk kunne ændre skriftstørrelse i browseren (Vis/Tekststørrelse/Vælg størrelse). Det vil i så fald kræve en ændring af style-sheet til disse sider.

13. Eventuelt

Ønsker fra Jan: (Næsten) alle sider skal fremover have en printvenlig side.

De næste møder afholdes: onsdag den 28. februar kl. 12.00 og fredag, den 30. marts kl. 12.

Bemærk Starttidpunkterne er ændret fra kl. 16 til kl. 12.

Hvis kun Lise, Jan og Jette deltager, vil møderne foregå i Århus. Ellers afholdes de i Odense.

Hanne Wiingaard skal helst deltage i ét af følgende møder: den 28. februar eller 30. marts 2007