Referat af møde i hjemmesidegruppen, 10. januar 2004

1. Valg af ordstyrer

2. Hvordan har jeg det for tiden og lige nu – herunder velkommen til det nye medlem Thorridt Allermand med og hvad hun har på hjerte overfor gruppen

3. Valg af referent

4. Godkendelse af dagsorden

Der byttes om på rækkefølgen af dagsorden, da Jakob har glemt mødet og først kommer senere.

5. Godkendelse af referat fra sidste møde Mindre rettelser. Nogle var citeret for at have sagt noget nogle andre havde sagt. De fleste mente, diskussionsreferater var for lange. En fandt det meget rodet, men det også møderne haft tendens til at springe lidt emnemæssigt. Beslutningsreferater istedet.

6. Opfølgning fra sidste møde

Status ved overgang til nyt content manement system – Jakob

Status ”liste over ansvars og kompetenceområder” samt status ”referat fra mødet i september” – Jan – referat fra september godkendt.

Thoridt mente, aktivitetskalenderen burde være mere uddybet, f.eks. hvis vi var inviteret til konferencer, til møder eller andet.

Jan mente, der var gang i hjemmesiden fra 1 til 18 nye mails om måneden. Var der 18, var det dog af og til en bruger, der var gået amok med at skrive indlæg.

Jakob mente, artiklerne godt måtte sendes ud til offentliggørelse på hjemmesiden i god tid, så de kunne nå at komme med på samtidig på hjemmesiden. Lise checker op på, hvor lang tid de sendes over til webmaster, før bladet sendes ud.

Jakob mente ikke, der var problemer med Jurist mail. En uge efter mailen stod på hjemmesiden, kunne juristen checke mailen hjemme fra sig selv, sagde han.

Indhold: Nogle gamle ting bør tages af. Uenighed om, hvor flot hjemmesiden bør være. Nok mere aktuel. Wiingaard var ansvarshavende redaktør for bladet og bør også være det på hjemmesiden. I praksis fungerer det sådan, at en tekst er lidt ulden i kanten, så kommer den ikke på. I praksis fungerer det lidt gelinde mellem kontor, webmaster og landsledelse og formandskab. Wiingaard går ind og checker debatfora. Er der noget, der fjernes, bør det nok stå : Redaktionelt fjernet etc.

Jan har lavet detaljeret udkast til arbejdsgange og ansvarsområder for hjemmesidegruppen.

Der diskuteres mulige ændringer, bl.a. at landsledelsen er ansvarlig for indholdet og at e-mail adresser bør inddrages efter at folk er gået ud af landsledelsen, f.eks. efter 14 dage. Jan laver udkast og sender det rundt til hjemmeside gruppen – og Alfred sørger for det kommer med på næste landsledelsesmøde.

Content management system: Ikke overflyttet til juleaften som lovet. I gang med at flytte det over. Jakob mente, han kunne gøre det sammen med den nye webmaster. Wiingaard sagde, det måtte vi jo snakke med den ansatte om, hvordan han/hun foretrak det. Det blev påpeget som problematisk, at der i jobannoncen så ud som om man overtog et færdigt kørende system, hvilket ikke var tilfældet.

Jakob fortalte, der var givet et færdigt tilbud på systemet og der ikke blev udfaktureret time efter time. Det var svært at flytte mailserveren, fortalte Jakob.

Hvad synes I om det nye layout på hjemmesiden – ikke diskuteret, der er flyttet punkter om, så der er en gennemgående header.

7. Statistik over besøg på hjemmesiden Thoridt har Bøjes mappe med koder, så vi kan få kopieret de sidste 5 års statistik.

8. Ny Webmaster – annonce – ansættelsesudvalg m.v. – forhåbentlig god orientering fra Formandsskabet

Der indkaldes to ansøgere til jobsamtale næste fredag. Alfred og formandskabet er ansættelsesudvalg. Lise mailer til Eva.

9. Timer og økonomi i arbejdet med hjemmesiden

Når der ikke var talte om et færdigt kørende system, ville der sandsynligvis komme flere time udgifter på det første par måneder. Jakob laver udkast til, hvor mange timers arbejde, der ca. mangler.

Næste møde:

31. januar kl. 2004 kl. 12.00 i Odense.

Alfred sørger for, at der bliver arrangeret noget mad.

Den nye Webmaster er indkaldt.

10. Hvordan syntes du at mødet gik – folk var trætte nåede ikke punktet.