Referat af møde i hjemmesidegruppen, 21. september 2003

Mødested: Mediehuset, Århus

NB. Dette referat er skrevet efter, at hjemmesidegruppen havde afholdt sit næste møde (d. 15/11 2003), og indeholder derfor enkelte oplysninger, som ikke var fremkommet på det møde, som referatet omhandler.

Til stede:

Lise Jul Pedersen

Hanne Wiingaard (ordstyrer)

Jakob Dahl

Jan Andersen (referent)

Afbud fra:

Alfred Sloth Knudsen

Karl Bach Jensen

Bøje Allermand

 

Ingen af de tilstedeværende havde hørt fra Helle Kudahl (medarbejder på sekretariatet), som Alfred havde regnet med skulle deltage i dette møde.

Karl Bach Jensen har meddelt, at han træder ud af hjemmesidegruppen for at koncentrere sig om det internationale arbejde i LAP.

1. Hvordan har jeg det for tiden?

Intet referat fra dette punkt.

2. Valg af ordstyrer

Hanne blev valgt (ordstyreren blev valgt inden punkt 1).

3. Valg af referent

Jakob blev valgt (men da han fik forlagt sine noter fra mødet, var han ude af stand til at skrive referatet, som derfor senere blev skrevet af Jan).

4. Godkendelse af dagsorden

Punkt 11 udgår. Ellers godkendt.

5. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt uden bemærkninger.

6. Opfølgning fra sidste møde

Vedr. arbejdsgrupper: Jakob har lavet en side om arbejdsgrupperne (referenten er ikke klar over, om denne side er lagt ud på hjemmesiden).

Vedr. e-mail-adresser: Følgende nye adresser er oprettet/taget i brug:

bladet@lap.dk

webmaster@lap.dk

tilmeld@lap.dk

Følgende personer har fået en @lap.dk-adresse: Lise, Jakob, Hanne og LAPs nye rejsekonsulenter Mårten og Nils. Desuden har Erik Olsen vistnok en.

Lise vil spørge landsledelsen, om der er interesse for og penge til yderligere e-mail-adresser.

7. Vil det være OK, at hjemmesiden igen bliver lavet i FrontPage, eller skal det laves i et andet produkt ? – Bøje

Der er enighed om at stå fast på beslutningen fra sidste møde om ikke længere at anvende FrontPage.

Siden sidst har Jakob fået en ny ide. Han foreslår, at der anskaffes et såkaldt Content Management-system. Dette koster ca. 30.000 kr. plus moms (37.500 kr.) og giver mange fordele i arbejdet med hjemmesiden.

Det vedtoges at indstille til landsledelsen, at dette bevilges.

8. Evt. indkøb af ny software – bl.a. information fra landsledelsesmødet den 20/9 ved Jakob

Jakob havde planlagt at fremsætte ovennævnte forslag på landsledelsesmødet i går, men valgte i sidste øjeblik at udsætte dette. Se i øvrigt punkt 7.

9. Tilføjelse af muligheden for at deltage i Landsmøde under Bliv medlem – Alfred

Stavefejl – Ny handlingsplan og bugdget – Alfred

Alfred var ikke til stede, men havde telefonisk orienteret Jan om, hvad dette drejede sig om.

Den første del handler om, at Alfred har fået den ide, at på siden, hvor man kan melde sig ind i LAP, skal det fremgå som en medlemsfordel, at man kan deltage i det årlige landsmøde.

Vedtaget. Jakob sørger for udførelsen.

Den anden del handler om, at Alfred har fundet den nævnte stavefejl (budget fejlstavet). Desværre kunne han ikke længere huske, hvor det var. Jakob lovede at finde fejlen og rette den.

10. Debatforum – bl.a. mulighed for at slette egne indlæg

Det er ikke muligt at få en sådan funktion med det nuværende debatforum.

Hvis vi får bevilget det i punkt 7 omtalte nye system, får vi mulighed for at lave et nyt debatforum, mere eller mindre som vi vil have det. Emnet tages derfor op igen på næste møde.

11. Timer og økonomi i arbejdet med hjemmesiden

Punktet udgår.

12. Statistik over besøg på hjemmesiden – Bøje

Det er kun Bøje, der ved, hvordan man får udlæst denne statistik.

Jakob kontakter Bøje for at få det at vide og rundsender statistikken til resten af gruppen.

13. Evt.

Næste møde afholdes lørdag den 15. november 2003 kl. 11 – 16 i Mediehuset, Århus.

Lise reserverer et mødelokale, så vi ikke igen skal sidde i kantinen.