Referat af møde i hjemmesidegruppen, 31. januar 2004

Til stede: Alfred, Hanne Wiingaard, Thoridt, Lise Jul, Robert

Ikke til stede: Jakob Dahl

2. Valg af ordstyrer – Alfred

3. Hvordan jeg har det – udenfor referat

4. Valg af referent – Lise

 

5. Godkendelse af dagsorden – sket

6. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Vi bestræber os på at lave beslutninger, der er af en sådan karakter, at det kan offentliggøres på hjemmesiden. Referat godkendt med ændringer – ændringer sendes separat.

7. Opfølgning på sidste møde:

Eva henvender sig mandag til Headline og meddeler, at Jakob ikke længere er kontaktperson og at Robert er den nye.

Hanne Wiingaard checker om npc har mulighed for at eksportere direkte i html eller zip-fil. Alternativt CD.

Robert undersøger mulighederne omkring et nyt debatfora.

Debatforaet har lav prioritet i starten. Om muligt, så vælger hjemmesidegruppen at alle indlæg kan læses men man skal oprette brugerkonto for at besvare indlæg. Anonymiteten er dog bevaret.

Alfred kontakter Eva med henblik på at lave enkelt justering i dokumentet vedr. arbejdsopgaver: Funktions e-mail dirigeres omgående – personlige efter aftale med sekretariatet (f.eks. 3 mdr.)

8. Opgaver og handlingsplan for den nye webmaster mht.konverteringen

Robert ser på sagerne og kommer med et udspil på handlingsplan.

9. Opgaver og handlingsplan for den nye webmaster m.h.t. layout/design og indhold på hjemmesiden, rullegardiner, debatside etc.: Robert laver designudkast til et kommende møde, designworkshop.

10. Statistik over besøg på hjemmesiden: Gammelt materiale er afleveret på sekretariatet.

11. Timer og økonomi i arbejdet med hjemmesiden. Robert laver udkast over timer/økonomi, når han ved lidt mere.

12. Evt. Robert sender overslag ud, når han lige har haft tid til at sætte sig ind i det. Robert og Albert koordinerer dagsorden.