Referat af møde i ølejr-gruppen, 20. februar 2017

Til stede var: Rene Finn Hanne Solvej Einar

Afbud: Troels og Erik

Dagsorden.

1. Ideen bag ølejr-frihed under ansvar.

2. Gruppemedlemmers roller på lejren.

3. Finn torvholder.

4. Einer, Hanne og Rene handler ind, med evt flere. (Køkkenhold)

5. Forventninger til lejren. En afslappet lejr hvor vi kommer hinanden ved og gensidig  respekt for andre.

6. Hver aften har vi alle åbent møde og sang.

7. Ang. De 200kr til udflugt, det her været til afstemning og alle 5 personer har stemt i mod. Da vi får udflugten betalt af LAP. Vi laver selv madpakker drikkevarer giver LAP.
Vi tager på tur onsdag den 12 juli til Esbjerg og Ribe. Rene viser rundt 1 1/2 time i Ribe.

8. Einar, Rene, Finn, Hanne og måske Erik kommer dagen før.

9. Godt møde med gode beslutninger. Tak for et godt møde. Tak for i dag.