Referat af møde i sommerlejrgruppen, 17. september 2012

Tilstede: Jan Stig Andersen, Lisa Work, ”Mille” Annemarie Østergaard, René Cadovius, Birgitte Kongsfort, Inger Ladegaard og Steen Moestrup
Afbud: Jack Jensen og Gunver Hansen

1.    Valg af referent og ordstyrer
Referent Steen
Ordstyrer: René
1.a …tilføjelser til dagsordener.
Opsamling fra Hellerbjerg – kompensation punkt 5.
Dagsorden godkendt.

2.    Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt.
Referatet skal sendes ud seneste 8 dage efter mødet, og rettelser rundsendes på mailinglisten indenfor 8 dage efter udsendelsen af referatet.

3.    Nyt fra Landsledelsen v/ Steen. 
Herunder Landsledelsens ønske om, at vi igen taler om hvem der skal være med i gruppen og genovervejer om vi kan have Inger med i gruppen. Ny melding til Landsledelsen.
Steen opfordrede gruppen til primært at se fremad, i overvejelser om, at lade Inger indgå i gruppen.
Landsledelsen har ikke protesteret eller kommenteret at Birgitte er tovholder, som lejrgruppen enstemmigt har indstillet. Landsledelsen har bedt Steen udarbejde ansøgning til TrygFonden og Steen er skrevet på som projektansvarlig.
Der var en diskussion om, hvordan samarbejdet i gruppen har været og hvordan man ønsker det skal være i fremtiden.
Der var enighed om, at der skal være struktur og planlægning, samt at arbejdsgruppen skal kunne samarbejde og stole på hinanden.
Konklusion:
Ny melding til Landsledelsen et flertal af de tilstedeværende indstiller til landsledelsen at sommerlejrgruppen består af Lisa Work, Birgitte Kongsfort, ”Mille” Annemarie Østergaard, Jack Jensen, René Cadovius, Steen Moestrup og Gunver Hansen.
(Inger forlod mødet efter at have afleveret sit syn på de enkelte i sommerlejrgruppe for 2012 og deres indsats.)
Et flertal af gruppen er enige om, at der ikke er basis for at lave et struktureret arbejdsfællesskab med Inger, dette er primært på baggrund af oplevelserne i samarbejdet med gruppen 2012 og Inger gav på intet tidspunkt udtryk for vilje til i fremtiden at ville ændre på dette faktum.

4.    Evaluering til Trygfonden. Hvad skal der stå i evalueringen

Oplæg fra Steen godkendt med tilføjelse om deltager antal og hjemrejste.

5.    Regnskab for Sommerlejren 2012 v/ Steen

Note om køkkenhold var i 2011 og 2012 købte man maden udefra.
Gruppen savner specifikation over udflugter 31.760. Der er anvendt ca. 7.300 i Givskud. De 18.300 til bustransport dækker transport til Giveskud  og til og fra Vejle. De bør flyttes op under rejserefusioner.
Steen får nedsat deltager betaling (halvpris) for at lave evaluering til TrygFonden og det arbejde han også lagde på sommerlejren 2012. Steen hjalp til rigtigt mange steder og var en god støtte for Birgitte, Rene og Jack. Desuden tog han ansvaret og turde transportere Poul hjem i sin egen bil fredag aften.
Kiosk overskuddet tages ud af regnskabet og udgifter til sekretariatets deltagelse i 2011 påføres regnskabet.
Regnskabet er gennemgået og godkendt.

6.    Gennemgang af ansøgningen til Trygfonden og skal vi søge andre steder og hvem????

BG-Fonden undersøger Birgitte.
A.P. Møllers almene fonds muligheder undersøges af Mille.
Fonde fra Simon Spies, Lego og Lars Larsen, undersøger René
Tilsvarende ansøgning som TrygFonden, men Steen koordinere ansøgninger inden disse sendes af sted.

7.    Hvor skal lejren finde sted 2013. Oplæg Brenderup Højskole eller en anden højskole??
Vi satser på højskoler der ligger på Fyn.
Brenderup
Der er 18 enkeltværelser og 26 dobbelt værelser, og på 4 dobbeltværelser med mulighed for 3 personer. Max 74 deltager.
Ved 60 personer: 28 enkeltværelser og 16 dobbeltværelser.
Der skal tænkes på at der er max. Kan være 50 personer i en bus.
Brenderup er villig til at reservere højskolen indtil 1. februar.
Brenderup er kun ledig i uge 32 (august)
Udflugtsmål:
Odense zoo
Herregårde på Fyn
Frydenlund fuglepark
Terarier i Vissenbjerg
Æbleø ….besøg på gård, og få foredrag om, at være Øbo´er.
Teater i odense med H.C. Andersen
Brandes klædefabrikker
Egeskov ?

Birgitte tjekker hvilke højskoler, der er på Fyn og uddelegere hvem der undersøger hvilke højskoler.
Undervisning Brenderup:
3 moduler af 6 timer i alt 18 undervisningstimer koster 300 kr. pr deltager ekstra.
Skolenslærer tilbyder musik, maling, filtning, genbrugsdesign, pileflet og der kan findes lære udefra til andre fag.
Undervisningen er med materialer
Vi kan have vores postkort værksted stående. Gerne et sted hvor man kan føle, at man sidder sammen med de andre i fællesrum.
Der er mulighed for at smøre madpakker til udflugter og en festmiddag med. Der plejer at blive arrangeret en form for kiosk af skolens faste stab af elever. 3 km til vandet – det tager ca. 1 timer at gå til vandet. Der er cykler – 50-60 cykler på skolen. 50 kr. pr. uge pr. cykel.
Madkvaliteten plejer at være rigtig god.

8.    Hvad skal sommerlejren 2013 indeholde???

SMS læst op fra Gunver om at en LAP højskole skal være ferie og underholdning ikke undervisning, diskussioner m.m.
René synes det er fint, at der er noget LAP indslag politisk, undervisning og underholdning, men opfordre også folk til at gøre noget på egen hånd.
Arrangere udflugter og boldspil og der er motionsrum på Brenderup.
Brenderup er en international folkehøjskole.
Der skal være plads til at være sammen om ingenting.
Husk ugen er fra søndag til lørdag.
Foredrag med Kirsten Kallesøe omkring recovery. René undersøger hvad hun kan og vil have for det ?
Egne erfaringer i spil om recovery, work shops al a Steen om sex, psyke og krop.
De splitter Gale var en stor succes, men var der over 3 dage og kræver overnatning. Det var hvor deltagerne blev inddraget i at optræde.
De 5 rytmer med dans var en succes. 3 timer med dans for alle.
Frands lavede noget folkedans.
Bankospillet rystede folk meget godt sammen. God idé med at folk selv tog gaver med til dette.
Bech volleyball var rigtig godt ….et eller andet spil der kan spilles med tilskuer. Krolf er et spil blandet mellem golf / kroket og har været en succes i Den gule dør i Køge. Der kan være flere hold på banen samtidigt.
Postkortværksted med papirklip (Merete) og maling. Gerne med porto tilskud.
Smykkeværksted kunne være en anden værkstedsaktivitet.
Gerne to udflugter – ikke heldags, nok max 4-5 timer, hvor vi medbringer madpakke.
Motivere folk til at få ledsagerkort. Handicappede kan få ledsagerkort, via Handicaprådet, hjemmeside, ansøgning – udsendes sammen med tilmelding til sommerlejren.
Brenderup Højskole kan nås med bus både fra Middelfart og Odense.
Lisa tjekker bus muligheder til næste gang.
Der bør arbejdes med bålaftener og gerne findes nogen der kan spille guitar. Vi skal have noder til gitar. Sanghæfter kan lånes på Brenderup.
Fest aften – Just 4 fun band. Samme som 2012, var rigtig gode og de vil gerne. De var gode at danse til og gode til at skabe stemning.

9.    Evt.
Hvordan sikre vi samarbejdet i gruppen, diskuteres næste gang. Brainstorming på dette: Ingen påtager sig for mange opgaver, og tovholderen skal være med til at holde gruppen til ilden. Alle opfordres til at svare på mail – blot et okay, læst …eller en kommentar.
Dagsorden sendes ud en uge inden næste møde. Godkendelse af dagsorden på mødet.
Næste gang samspil i gruppen. Respekt for hinanden og hinandens stærke og svage sider. Meld ud, når du har det dårligt og ikke har nået dine ting. Gruppen har tavshedspligt og skal holde sin viden inden for gruppen. Oplysninger der skal til landsledelsen eller for den sags skyld til andre meddeles af repræsentanten for LL som er Steen.
René undersøger Troldmandens Hule, hvad er det egentlig for noget og hvad koster det og fortæller om det på næste møde.

Næste møde 12. nov. 11.30