Referat af møde i Systemramte forældre til psykisk syge børn, 18. december 2014

Referat af møde i Arbejdsgruppen ”Systemramte forældre til psykisk syge børn”

18-12-14 i Fredericia.

Deltagere: Laila Frederiksen, Anita Bruun, Bettina Mersk og Gihta Hansen.

Afbud fra: Inger Ladegaard, Dorte Jacobsen og Jytte Østdahl.

Vi startede med en runde ”siden sidst”, og gennemgik derefter turen til København,

hvor vi mødtes med Liselott Blixt. MF for DF, på Christiansborg, for at fortælle hende om det

budskab vores arbejdsgruppe har, nemlig at gøre opmærksom på, hvor svært det er, at have psykisk syge børn i et samfund, som ikke forstår det eller tager fornødent hensyn til det, hvorefter vi selv ender med at bliver alvorligt syge for resten af livet. Og det at den pårørendepolitik, som findes i vores region, ikke er brugbar for os.

Liselott Blixt lyttede, og mente ligesom os, at der her er et emne, som ikke er taget op før, og hun ville derfor gerne, i samarbejde med os, lave et seminar på Christiansborg om emnet, hvor relevante politikere og regionsledere inviteres. Liselott har allerede inviteret os igen til d. 16. februar til viderearbejde med seminaret.

Vi talte om, hvem fra gruppen, der kan og vil lave et oplæg til seminaret og enedes om, at det skal være Anita Bruun og Gihta Hansen, og også gerne Jytte Østdahl.

Vi var enige om ikke at indbyde andre organisationer til at samarbejde om seminaret, da vi ikke tror, at de har samme føling med problemerne, som vi har, da deres ledelse stort set er pårørende og ikke brugere.

Vi havde også et punkt på dagsorden om personligt overskud/underskud, da vi er en gruppe, som er ekstremt pressede, og derfor ikke altid kan det, som andre forventer af os eller tror vi kan.

Og at vi derfor skal være rummelige og have tålmodighed overfor hinanden.

Næste møde er planlagt til 4. februar 2015 kl 13.