Referat af møde i Systemramte forældre til psykisk syge børn, 24. september 2015

Referat af arbejdsgruppemøde 24-9-15 i Fredericia.

Deltagere: Ellen Blegvad, Laila Frederiksen, Anja Piilmann, Karen Møberg, Anita Bruun Christensen, Jytte Østdahl, Inger Ladegaard og Gihta Hansen.
Forhindret: Lars Kristensen

Vi fik afstemt af- og hjemrejse tidspunkter for Psykiatritopmødet i Kbh. d. 3. oktober, hvor vi alle deltager.

Afrejse fra Fredericia Banegård 6.09. Hjemrejse fra Kbh. Hovedbanegård 17.50.

Inger, Laila, Karen og Anja sørger selv for billetter. Resten rejser på en fælles orangebillet både ud og hjem.

Gihta tager kontakt til Wenche ang. rejsetidspunkter.

Vi er enige om, at vi vil forsøge at få så mange politikere i tale, og gøre dem opmærksom på de ting, vi som forældre til psykisk syge børn slås med i Fredericia Kommune og Region Syddanmark.

Anja Piilmann og Anita Bruun Christensen er tovholdere ift. det samarbejde vi har aftalt med Landsforening Autisme og evt. Bedre Psykiatri. De to stikker hovederne sammen og laver et oplæg til samarbejdet og tager kontakt til Landsformand Heidi Thamestrup.

To af gruppens deltager har børn, som har forsøgt selvmord, andre er i misbrug, andre lider af depression, OCD, angst, autisme, PTSD, mental retardering, ADHD og fælles for alle er, at hjælpen fra kommunen og regionen er mangelfuld og ofte ikke eksisterende.

Den evindelige kamp, for at give vores børn et tåleligt liv, er så hård for vi forældre, som igen og igen bliver udsat for mistænksomhed og overgreb fra myndighedernes side og vi vil kæmpe for, at de psykisk syge unge som kommer efter vores, ikke skal opleve det samme, som vores har oplevet. Og at de næste forældre ikke selv skal ende som psykisk syge i den kamp, som vi selv har oplevet. Det er menneskeligt og samfundsøkonomisk helt uanstændigt, at det stadig finder sted.

Og vi vil fortsat kæmpe for at finde nye og flere samarbejdspartnere, som sammen med os kan få politikerne til at indse og forstå, hvad der sker ude i kommunerne og i sundhedssystemet.