Sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser

Ny rapport om ”Sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser” blev debatteret ved LAP´s nytårskur. Det tankevækkende ved rapporten er, at man tit når man vil undersøge har brugerne med ind over i undersøgelsesfasen, men ikke i planlægningsfasen eller når man skal samle og konkludere på resultaterne.