Pandemien & Psykiatrien – nyt online webinar!

LAP vil gerne sende flere møder og oplevelser online.

Helst med interessante mennesker som har noget på hjertet om psykiatri. Vi har allerede sendt nogle udsendelser på LAP TV, men nu bliver det mere koncentreret om et eller et par mennesker, som deler deres viden, erfaringer og synspunkter.

Første mand på skærmen er Jonas Vennike Ditlevsen. Han er psykolog og har arbejdet en del år i psykiatrien og arbejder nu i Delfipsykologerne.

Jonas Ditlevsen deler sit webinar op i to dele: Pandemien & Psykiatrien.

Først psykiatrien.
Er vores system forældet og hvad er alternativet.

Han ser på psykiatrien, dens historie og dens udvikling og hvorfor den er så lægeligt baseret på medicin. Derefter stiller Jonas et alternativ op.

For eksempel mener han ikke man skal spørge, hvad er der galt med dig, men hvad er der sket med dig?

Hvorfor har tvivlsomme diagnoser så stor magt?
Hvordan er patientrollen?

I anden del af oplægget kommer Jonas Ditlevsen ind på tidens mest aktuelle emne: Corona pandemien og psykisk trivsel og styrke.

Han spørger om vi kan lære noget mere af den og via forståelsen af os selv, få det bedre.

Hele udsendelsen med Jonas Ditlevsen er en personlig beretning baseret på hans erfaring og viden og varer godt 50 minutter. Se den og dan din egen mening !

Har du spørgsmål eller andet Du vil sige om udsendelsen kan Du indenfor de næste 2 uger skrive til LAP på denne adresse: lap@lap.dk

Så vil Jonas besvare dem efterfølgende.

Spørgsmål indsendt efter 2 uger tilstræbes besvaret på et senere tidspunkt.

Webinaret kan ses over to afsnit her: