Referat af møde i sommerlejrgruppen, 30. april 2012

Referat fra Sommerlejrgruppens møde den 30. april 2012 i Lokalerne på Glasvej i Odense

Til stede var. Gunver, Rene, Inger og Birgitte. Jack havde meldt afbud og Jan udeblev.

1. Valg af referent og ordstyrer

Til ordstyrer blev valgt Rene og til referent blev valgt Birgitte

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt.

3. Siden sidst.

  1. Jack. Fjernlager hos Else.
  2. Da Jack ikke var til stede blev dette udsat til næste møde
  3. Rene: Busser og Bandet til festaftenen.

Dette er på plads. Bus fra Vejle til Juelsminde den 21.7.2012, bus fra Juelsminde til Zoo i Givskud og retur til Juelsminde den 23.7 og bus fra Juelsminde og til Vejle på afrejsedagen. Pris i alt med 4 stjernet bus. 18.000,00 kr. inkl. moms.

Der er plads til max 50 personer i bussen til Løveparken så det er først til mølle princippet. Det koster 140,00 kr. at komme ind i Løveparken pr. deltager. I denne forbindelse så vi på Løveparkens hjemmeside, at en person kan komme gratis ind som ledsager hvis den man ledsager har et ledsagerkort.  Sådan et kort udstedes blandt andet til personer på førtidspension. Kortet udstedes af Dansk Handicap Organisation. Det koster 100 kr. og et billede i pas størrelse. Der er ansøgningsskema og yderligere oplysninger på deres hjemmeside..

Rene er tovholder med Birgitte som hjælper på turen til Løveparken.

Vi regner med at køre fra Juelsminde kl. 10,00 og vil væde hjemme igen ca. kl. 16.30

Bandet har vi fået en pris på 12.000 kr.

Jan: Web-siden.

Jan var ikke til stede men vi har konstateret at web siden er opdateret med relevante oplysninger om sommerlejren.

Inger: Sanghæfter, cykler, duge og pris for lejr på Samsø til næste år.

Sanghæfter blev det Birgitte havde forevist ved sidste møde og det arbejder Birgitte videre på. Cykler var ikke undersøgt men blev det mens vi var til mødet og der er aftalt at leje 8 cykler fra mandag til lørdag. Duge var Inger ikke kommet nærmere, men Birgitte tog over og har her i skrivende stund fundet nervøs velour i orange i Stof og Stil i Roskilde og det kører Birgitte op og ser på en af de nærmeste dage.

Inger havde undersøgt muligheder på Samsø og der var kun Samsø Højskole der ville huse os så det arbejder Inger videre med til næste gang.

Birgitte:

Sanghæfter er der så meget styr på der kan blive pt. Duge er der styr på og banko spil er på plads. Lånes af Den Gule Dør i Køge og Birgitte har med i bilen.

Gunver:

Invitation er under udarbejdelse. Vi kan først få Hellebjerg lørdag kl. 12.00 så lejrgruppen mødes i Juelsminde fredag sidst på dagen, overnatter og får styr på de sidste ting.

Deltagerne bliver transporteret i bus fra Vejle Lørdag ca. kl. 14.30 og er i Juelsminde ca. 15.30. Efter ankomsten udleveres der nøgler til værelserne så alle lige kan få et hvil inden vi afholder et fællesmøde kl. 17.00 hvor lejrgruppen kommer med de praktiske oplysninger for ugen

Lørdag den 28. juli går turen tilbage fra Hellebjerg til Vejle med bus ca. kl. 11.00

Skattejagt, point-leg og Lap lege tager Gunver sig af og er nået langt i planlægningen. Her hjælper Ali og Inger.

Oplæg fra Trygfonden bliver ikke med nogen fra Trygfonden da de ikke tager ud, men måske vil Karl holde en kort orientering en af eftermiddagene? Gunver undersøger

Overraskelsen fredag aften er ikke på plads endnu, men der arbejdes på det. Inger mener der er byfest i byen denne aften så måske er der en del der vil ned i byen?? Det kan også blive en spille aften eller måske noget helt andet.

Vi skal huske at skrive i invitationen til deltagerne, at de skal have en pakke med til max 25 kr. som der vil blive spillet om til banko spillet og der for uden vil der også være en hovedgevinst på sidste spil.

Mad er ikke på plads idet catering firmaet som vi havde en forhåndsaftale med ikke er til at få fat i så Gunver er gået i gang med at få en aftale med Hurup Kro så det ved vi mere om til næste møde.

5. Nyt fra Landsledelsen.

Jan var der ikke så der var intet nyt fra LL.

6. Yderligere dagsordens punkter.

Ingen.

7. Økonomi/budget
Vi har udarbejdet et foreløbigt budget. Konto nummer til brug for Lejrgruppen er opgivet og videre sendt til Gunver som så tager kontakt  til Hanne fra LL så vi kan få nogle penge overført til denne konto.

8. Aktiviteter på Sommerlejr 2012.

9. Vi er ved at få de sidste aktiviteter på plads og de vil blive meddelt i et endeligt program som sendes med ud til deltagerne. Vi fik talt gevinster til forskellige aktiviteter igennem og dem begynder vi at købe når der er kommet penge ind på kontoen.

10. Fonde-liste vedr. sommerlejr 2013

Gunver havde fundet en masse fonde vi kunne søge midler hos til næste års lejr, men vi blev enige om, at det var en opgave for Landsledelsen af søge midler.

11. Evt.

Evaluering

Skal der være en evaluering og i hvilken form. Det tænker vi lige over til næste møde.

 

Næste møde er den 4. juni 2012 på Glasvej i Odense.