Referat af møde i sommerlejrgruppen, 2. april 2012

Sommerlejr gruppens møde den 2. april 212 på Glasvej, Odense

til stede var: Gunver, Jack, Rene, Inger, Jan og Birgitte.

1. Valg af referent og ordstyrer.

Birgitte blev valgt til referent

Rene blev valgt som ordstyrer.

2. Godkendelse af referat.

Referatet fra sidste møde blev godkendt

3. Siden sidst – Erik med mere – Hellebjerg kontakt

Jan undskyldte at han ikke havde mailet til os torsdag aften ved landsmødet omkring Hellebjerg. LL besluttede at det er lejrgruppen der har mandat til at bestemme hvor sommerlejren skal afholdes.

Gruppen har besluttet at det bliver Hellebjerg i 2012 og kontrakten på 65.000,00. er underskrevet og returneret..

Jan har fået en forespørgsel fra et medlem om han måtte have hund med. Efter forespørgsel til Hellebjerg må der ikke komme hunde med på Hellebjerg.

Erik var med på LL vegne og han stillede ikke op til valget til LL 2012 og er derfor ikke i lejergruppen mere. Erik er slettet fra Lejr mail listen.

Vi tog lige et hop til medlemsbladet omkring annonce til Lap bladet som er sidste dag d.d. . Annoncen til Lap bladet blev godkendt med en enkelt rettelse og kommer i bladet ved næste udgivelse.

Og endnu et hop. Rene tager kontrakt til bandet omkring underholdning  til festaftenen og vi aftalte at  Rene bare skal skrive under og vi skal have kontanter med til afregning på spilleaftenen.

4. Nyt fra Landsledelsen.

Se punkt 3

5.  Nye mapper og telefonlister til gruppen

Mapperne er bestilt af Mette, men var ikke nået frem til dette møde          så dem får vi til næste gang.

Gunver har udleveret renoverede lister og de er ok.

6. Yderligere dagordens punkter

Kiosk. Jack står for kiosken og får et beløb til start og ordner også regnskabet.

Hjælpere. Gert , Dorte,   Merete, Asjan, Lone , Helmer, Thomas, Jørgen og   Ali. (Rene er tovholder på teltet)

Web site:

Jan tager sig af ansvaret for at få web master til at opdatere sommerlejergruppens hjemmeside.

Sange. Inger og Birgitte kigger på det. Vi aftalte at Inger havde noget materiale med til næste møde.

7. Aktiviteter på sommerlejren

Hver aften vil der være bål i gryden med sang og socialt samvær.

Lørdag:

Ankomst. Lørdag Banko spil lørdagen kl. 20.00: gevinst på en 1 række 2 rækker og fuld plade med sidegevinst på alle tre spil. Vi spiller minimum 6 spil og på sidste spil vil der være en hovedgevinst – Deltagerne opfordres til at tage en pakke med til ca. 20-25 kr. – dem spiller vi om – plus nævnte hovedgevinst.

Søndag

Skattejagt. Gunver og Inger.  Gunver og Inger sammensætter grupperne og laver oplæg til hvordan det skal foregå.

Gunver arbejder videre med point legen, som skal få deltagere til at være hjælpere – uden nedsættelse af deltagerpris – men får så en point-gave, som udleveres fredag aften.

Merete starter postkort op søndag kl. 15.00 og så kan der gåes frem og tilbage efter lyst.

Mandag.

Heldagsudflugt. Rene sørger for at aftale med busselskab. Vi har planer om at turen skal gå til Giveskud zoo og spisning på en kro på vejen hjem om aftenen.

Tirsdag.

Lap lege: Gunver og Ali er tovholder. Overrækkelse af medaljer tirsdag aften.

Onsdag:

By tur til Juelsminde om formiddagen. Det foregår enten på cykel (Vi lejer cykler ligesom sidste år) eller på de dertil indrettede ben vi er udstyret med fra naturen. Det er Birgitte og Jack der er tovholder og tager med.

Tryg fonden og Lap: Nogle fra Trygfonden og fra Lap vil komme på besøg onsdag eftermiddag og om aftenen bliver der lagt op til den helt store festaften. Birgitte tager kontakt til Steen om duge – det er gjort og de duge der findes fra basaren egner sig ikke til borddækning så Inger og Birgitte finder på noget andet. Rene byder  velkommen til festen og fortæller lidt om aftenens gang.

Torsdag :

Fri til sightseeing (evt. boldspil) og om aftenen er der SCENEN er din.
Evt. Else fortæller om sin gave oplevelse.

Alt dette foregår i spisesalen og alle opfordres til at byde ind med indslag

Fredag:

Overraskelse fastlægges senere. Overraskelsen tager Rene og Gunver sig af.

Lørdag

Hjemrejse og så er den uge bare forhåbentlig gået godt

Bus: Rene undersøger bus  priser. Til  Lørdag, mandag, og lørdag

Mad.  Gunver tager sig af aftale om vores mad.

Cykler: Inger tager sig af leje af cykler (3 herre- og 5 damecykler) og de skal være der mandag formiddag og afhentes igen fredag sidst på eftermiddagen og Jack sørger for at være til stede så cyklerne kan blive retmæssig afleveret

Fjernlageret: Hos Else snakker  – Jack snakker med Else om hvordan vi får det til Hellebjerg.

Kontanter: Under hele lejren tager Birgitte sig af kontante udbetalinger. Har oprettet konto og kort så nu skal vi bare have overført nogle penge. Birgitte aflægger regnskab for poster og beholdning når ferien er slut og alt hvad der hører herunder er betalt og modtaget kvitteringer for. Ingen udbetalinger uden kvitteringer.

8/9 Noget om Lap og Trygfonden:

er beskrevet under punkt 7 –

10 Fonde og legater til sommerlejr 2013

Gunver sender en liste til gruppen pr. mail

Næste sommerlejrmøde er den 30 april og vi mødes på Glasvej Kl.11.30. Bemærk det er en time tidligere en vi plejer.