Pressemeddelelse: Psykiatrisk personale provokerer patienter

2. juni 2014

 

Det er utroligt at flere ikke er blevet slået ihjel, eller kommet til skade på jobbet.

På landets psykiatriske behandlings-steder findes en tung, gammeldags kultur, præget af et nedværdigende menneskesyn, hvor janteloven får lov til at herske og regere.

For eksempel kan man på en psykiatrisk afdeling opleve, at blive misforstået i en konversation med voldsomme konsekvenser. En patient er gået mod sin stue, fordi denne tydeligt mærker, at situationen er ved at udvikle sig til en bæltefiksering. Patienten prøver at afværge det ydmygende og nedværdigende som situationen vil medføre. På vej mod patientens stue fornemmer patienten at flere ansatte presser sig på bagfra. Umiddelbart før at patienten når sin stue, tages han i et kvælergreb bagfra. Patienten reagerer instinktivt ved at bøje sig forover, hvor efter den ansatte ryger op over patienten og ned på gulvet. 8 ansatte, der har dannet muren bag ved ham kommer og presser patienten ned mod gulvet, hvor han passiviseres med yderligere korporlig, smertefuld vold til følge. Patienten bliver fikseret i bælte, og givet en beroligende sprøjte, trods dette at patienten ikke var i affekt, truende eller vredladende. Patienten har mistanke om, at den beroligende sprøjte gives, fordi det medvirker til at forsvare den hårdhændede behandling. I ovennævnte tilfælde klager patienten ved flere ankeinstanser og får tilsidst medhold i Østre Landsret over uberettiget tvangsanvendelse og modtager kr. 6.000 i erstatning.

Patienten var med fattet ro og overblik i stand til at undgå en krank skæbne som psykiatrisk patient på ubestemt tid.
I næste eksempel, der er taget fra en udskrift af retsbogen i Roskilde, hvor patient T er dømt for en række tilfælde af trusler og vold ved at have været på psykiatrisk afdeling, og blandt andet at have kastet en opslagstavle og en kolbe efter en ansat. Patient T har også truet med at slå med et baseballbat (der ikke findes på den lukkede afdeling) således at den pågældende ansatte ville holde op med at trække vejret. T truer desuden med at have kendskab til, hvor de ansatte bor, så denne uhindret kan skade dem og deres familier. Af ansatte i psykiatrien er det overvejende læger, der bærer navneskilt med angivelse af deres efternavn. Sikkerheden på de psykiatriske afdelinger skulle være god nok til at forhindre vold efter udskrivelse.

T bliver i dømt en behandling i ambulant regi på ubestemt tid. http://www.domstol.dk/Roskilde/praktiskeoplysninger/Documents/18A-825%202014.pdf

Problemet er, at det ansatte personale er bange og ikke kan overskue de forskellige konflikter på grund af utilstrækkelig uddannelse. “Knap tyve procent har en specialiseret uddannelse.” Citat Poul Nyrup Rasmussen, Det Sociale Netværk. Ansatte, der udsættes for trusler, chatten og overfladiske læsioner kan kun modtage erstatning fra Arbejdskadestyrelsen, hvis der foreligger en anmeldelse. Normalt bliver sindslidende ikke taget alvorligt. Men hvis man kan score 150.000 kr. i erstatning fra halvdelen af ugens patienter, er der en mulighed for, at sommerhuset kan færdigbetales.

Med venlig hilsen
Paul Bjergager Nielsen
LAP (Landsforeningen Af tidligere og nuværende Psykiatribrugere)
www.lap.dk
mobil 23654403