Åbent brev til Sundhedsminister Nick Hækkerup

2. februar 2014

Til sundhedsministeriet som resortministerium for sundhedsstyrelsen.

Hvordan kan man tillade at en hjerneskadet psykiater kan forsætte sin praksis, og ikke bare tillade dette, men i den ansvarshavende sektor af styrelsen overse og overhøre henvendelser omkring benævnte psykiaters udførelse af sin praksis, til skade for de til ham henviste patienter.

Vi i LAP må forlange at der foretages en dybtegående undersøgelse af de involverede personers varetagelse af deres tilsynspligt.

Det er for LAP uforståeligt at psykiateren KUN har fået foretaget en midlertidig fratagelse af retten til at praktisere, og at denne ses ophøre pr 1.maj 2015.

Vi finder det hverken betrykkende for vore medlemmer og andre psykisk syge, at den kun er midlertidig, og må bede retslægeråde fremskynde en indstilling der fratager ham retten til at praktisere permanent.

Vi må på baggrund af sagen også udtrykke et både som foreningen LAP og som brugere af psykiatriske tilbud har vores tillid til sundhedsstyrelsen lidt en endda ret alvorlig skade, samme omkring en embedslæge der ikke ønske at opduksere i et oplagt tvivls tilfælde omkring uventet død.

På vegne af LAP

Bo Steen Jensen – medlem af FU

Hanne wiingaard – medlem af FU

Steen Moestrup – medlem af FU