Pressemeddelelse: Vellykket landsmøde udtaler sig mod tvang

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere havde sit 16. landsmøde i weekenden den 28.-30. marts på Hotel Svendborg.

MF Liselott Blixt gav i sin tale i anledning af foreningens 15 års jubilæum udtryk for, at der er brug for LAP, og at hun hver dag glæder sig over at have LAP’s vandretæppe hængende på sit kontor.

I alt 120 medlemmer deltog på landsmødet, der var præget af en god stemning og en livlig debat.

Landsmødet vedtog bl.a. følgende udtalelse:

“LAP anfægter enhver form for brug af fysisk og medicinsk tvang i behandlingsmæssigt og opdragende øjemed. Såvel den direkte som den indirekte (skjulte) tvang. Uanset hvor i samfundet den forekommer. Det være sig såvel på psykiatriske centre eller somatiske afdelinger, som på plejehjem, bosteder, væresteder (kommunale og regionale), jobcentre eller i private hjem (bl.a. tvungen opfølgning). Dette gør vi, fordi tvang generelt er en overskridelse af det enkelte menneskes basale ret til integritet og værdighed. Derudover, fordi tvungen indgivet medicin i bedste fald kun efterlader unødige bivirkninger. Vi anser det for en uanfægtelig basal ret for det enkelte menneske selv at vælge sine redskaber til fysisk og psykisk recovery/velvære. Til selv at søge informationer og oplysning fuldstændig frilagt af indoktrinerende dogmatik.”

Udover behandling af en række indkomne forslag blev der også på mødet dannet en række nye arbejdsgrupper og afholdt 3 vellykkede minikonferencer om: Åben Dialog, At bo alene og Selvforståelse. Ved valget til foreningens landsledelse blev 4 nye ansigter indvalgt i ledelsen. Se de “nye” og “gamle” ansigter på LAP’s hjemmeside www.lap.dk , hvor man også kan læse det fulde referat fra mødet og den af landsmødet godkendte årsberetning.