Går du rundt med en lille bisidder i maven?

HEJ VENNER OG VENINDER, SÅ ER DER NYE TIDER, OG EN NY BEGYNDELSE

Går du rundt med en lille bisidder i maven. Eller vil du gerne gå med som tryghedsperson. Hvis ja, så ring til Henrik Kromann, og meld dig som interesseret i at komme på bisidder kursus.

Hvad er en bisidder?

– En frivillig bisidder er en person, der bistår en borger i mødet med det offentlige. Det kan eksempelvis være i forbindelse med sygdom, arbejdsløshed, økonomiske forhold, vold, forældremyndighed og skilsmisser.

– Bisidderne kan for eksempel bistå psykisk sårbare i forbindelse med samtaler på kommunale jobcentre.

– Frivillige bisiddere sidder bi og hjælper en borger med at få orden i kaos, med at lytte, observere og præsentere de synspunkter og løsningsforslag, som er vigtige for vedkommende. En frivillig bisidder kan også hjælpe borgeren med at skrive et brev, udfylde et skema, bede om aktindsigt eller klage.

Arbejdet som bisidder

En frivillig bisidder arbejder ulønnet og er pålagt tavshedspligt. Den frivillige bisidder er ikke en legal repræsentant eller retlig stedfortræder der kan handle på borgerens vegne.

Bisidderen har ikke selvstændig adgang til sagens akter og har ikke ret til at få oplysninger fra myndighederne om sagen.

En bisidder er ikke en sagsbehandler, men det kan være en fordel, hvis bisidderen har et vist kendskab til den lovgivning, som regulerer det pågældende område, og den opgavefordeling, der er mellem offentlige myndigheder. Det kan også være en fordel, hvis den frivillige bisidder har indsigt i det handicap eller den sygdom, som borgeren eventuelt har.

For mange borgere er mødet med det offentlige en kompliceret oplevelse, ikke mindst når borgeren er i en presset situation. Kompleks lovgivning, stramme tidsfrister, krav om oplysninger og kontrol kan medvirke til, at borgerne oplever afmagt, frustration og usikkerhed om, at deres juridiske rettigheder tilgodeses.

Kontaktoplysninger:

Henrik K. Hansen
Telefon: 25 11 46 45
E-mail: hkh@lap.dk

Helle Sibbersen
E-mail: hellesibbe@gmail.com

LAP
Telefon: 66 19 45 11.
E-mail: Lap@lap.dk

Psykiatritopmøde 2019

Nu kan du tilmelde dig Psykiatritopmøde 2019!

For 11. gang afholder vi i PsykiatriNetværket vores årlige Psykiatritopmøde, og du er selvfølgelig inviteret!

Lørdag den 5. oktober 2019 ruller vi den røde løber ud foran Imperial Bio i hjertet af København, hvor alle pårørende, peers, psykisk sårbare, politikere og patienter er samlet for at diskutere, hvordan vi kan få en bedre psykiatri i Danmark.

Denne gang skal vi én gang for alle have slået fast, at hvert menneske tæller – også alle os med psykiske sårbarheder! Vi stiller skarpt på svigt i psykiatrien, på sårbarhedens rolle i kunsten og på, hvordan man kommer videre i et liv med svære psykiske udfordringer. Sidst, men ikke mindst, stiller vi det helt store spørgsmål til politikere:
Hvorfor sker der ikke noget?!

Kommer du?

Der er masser at tage fat på! Du kan læse meget mere om Psykiatritopmøde 2019 på Det Sociale Netværks hjemmeside og på Facebook , hvor programmet løbende vil blive opdateret.

Vil du med? Tilmeld dig lige her – det er som altid gratis at deltage, og alle er velkomne!

Vi glæder os til at se dig til Psykiatritopmøde 2019!

Brugernes Bazar, 28. august 2019

Mød LAP på Folkemøde 2019

 

 

Happening for Psykiatrien, 1. juni 2019

Kære LAP medlem
Vil du med til ’Happening for Psykiatrien’ på Christiansborgs Slotsplads, lørdag den 1. juni 2019 kl. 12.00?
LAP dækker [kun for LAP medlemmer] kr. 100 til transport med den fælles bus, som kører fra Aarhus, Fredericia og Odense.
For at få refusion skal LAP- medlemmer ved tilmelding oplyse om LAP medlemskab.

Se mere om transport, program og tilmelding på Facebook her: https://www.facebook.com/events/2043404915964003/

Venlig hilsen
LAP


Happening for Psykiatrien

Tidsplan · Lørdag den 1. juni 2019: 12.00
Konferencier Michael Andersen byder velkommen.

12.05: Åbningstale fra styregruppen.

12.15: Psykiatrifortælling, Erik Gaarmann fra Psykiatri-Listen.

12.30: Panel Debat 1.

12.45: Underholdning.

13.05: Musik.

13.35: Tale fra Poul Videbech Psykiater.

13.50: Tale fra Anders Sørensen psykolog og forsker i udtrapning af psykofarmaka.

14.05: Musik.

14.35: Tale fra Helle Borrowman SPOR.

14.45: Tale fra Johanne Bratbo En Af Os.

14.55: Bod besøg.

15.15: Patienternes Stemme – Bitten Vivi Jensen.

15.25: Brev Fra Pårørende Betina Lindegaard Iversen – Michael læser højt.

15.35: Panel debat 2.

15.50: Stilhed Happening.

10 skarpe til folketingskandidaterne

Op til Folketingsvalget 5. juni, vil vi i LAP forsøge at rette fokus på psykiatribrugeres forhold og rettigheder i valgkampen med ”10 skarpe til folketingskandidaterne”.

Spørgsmålene kan bruges ved debatfora, vælgermøder og andre fora, hvor LAP medlemmer møder folketingskandidater.


1. En stor del af Psykiatrien i Danmark har været finansieret af satspuljen, som er ophævet ved starten af 2020.
Hvad vil du og dit parti gøre:
• For at sikre psykiatrien en mere stabil økonomi via finansloven?
• Hvorfor skal psykiatribrugere stemme på dit parti?


2. Hvad vil du/dit parti gøre:
• For at den danske lovgivning om tvang i psykiatrien ophæves og erstattes af generelle nødretsbestemmelser gældende alle borgere?


3. Psykiatribrugere kan i gennemsnit se frem til et langt kortere liv end andre borgere. Medicinering kan føre til ”pludselig og uforklarlig død” eller føre til livstruende sygdomme, som hjerte-/karlidelser og diabetes.
Hvad vil du/dit parti gøre:
• For at belyse og forebygge risikoen for medicinrelaterede dødsfald?


4. Mange psykiatribrugere oplever behandlingsmulighederne i psykiatrien som ensidigt medicinske.
Hvad vil du/dit parti gøre:
• For at lette psykiatribrugeres adgang til psykologbehandling og akutte psykosociale døgntilbud?


5. Sundhedsstyrelsen har modsat sig eksperters, bruger- og pårørendeorganisationers ønske om obduktion ved dødsfald blandt psykiatribrugere.
Hvad vil du/dit parti gøre:
• For at indføre obligatorisk obduktion på området?


6. Mange unge psykiatribrugere oplever, at deres muligheder for uddannelse og arbejde begrænses grundet manglende støtte og mangel på rimelig tilpasning af uddannelsessted og arbejdsplads.
Hvad vil du/dit parti gøre:
• For at den nødvendige støtte f.eks. i form af specialpædagogisk bistand, personlig assistance mv. bliver udbygget, kendt og anvendt af langt flere unge med psykiske ledelser/psykosociale handicap?


7. Mange nuværende og tidligere psykiatribrugere oplever fysiske og mentale barrierer i forhold til arbejdspladser og uddannelsessteder.
Hvad vil du/dit parti gøre:
• For at uddannelsessteder og arbejdspladser lever op til forpligtelsen om at yde den nødvendige rimelige tilpasning over for borgere med psykiske lidelser/psykosociale handicap, på linje med pligten overfor borgere med fysiske handikap?


8. Den meste forskning på psykiatriområdet fokuserer på medicin eller genetik, og er oftest finansieret af medicinalfirmaer.
Hvad vil du/dit parti gøre:
• For at skabe en statsfinansieret uafhængig og uvildig bred mental helseforskning, som også beskæftiger sig med psykologiske og andre ikke lægefaglige tilgange.


9. De gældende regler om tildeling og udmåling af førtidspension, betyder at førtidspensionister oplever et tab i rettigheder, hvis de vælger at leve i parforhold under samme tag.
Hvad vil du/dit parti gøre:
• For at førtidspensionister ikke rammes på pengepungen hvis de vælger at leve sammen i fælles bolig, frem for at bo hver for sig?


10. Mange psykiatribrugere oplever, at ubetydelige lovovertrædelser – f.eks. retmæssigt nødværge overfor overgreb fra personaleside fører til politianmeldelse, retssag og dom til behandling eller anbringelse. Domme af en varighed, der som regel langt overstiger den evt. frihedsstraf, lovovertrædelsen normalt ville kunne medføre.
Hvad vil du/dit parti gøre:
• For at etablere uvildig og ligeværdig bedømmelse af situationerne?
• For at stoppe personalegruppers misbrug af politianmeldelser som opdragende element?
• For at psykiatribrugere ikke straffes hårdere ved overtrædelse af straffeloven?
• For at psykiatribrugere højest får en bødestraf for handlinger, der normalt ikke ville kunne medføre frihedsstraf?
• For at princippet om formildende omstændigheder og almindelig straf af den enkelte kan vælges frem for retspsykiatrisk foranstaltning?


 

LAP-priser uddelt

På årets landsmøde i LAP blev der traditionen tro uddelt tre LAP priser.

Den interne pris gik til Lone Toustrup for hendes omfattende arbejde i LAP, og navnlig som tak for Lones store arbejde med sommerlejrene i LAP.

LAP´s ærespris gik til Karl Bach Jensen som tak for Karls store bidrag til foreningens grundlæggelse, og som tak for Karls omfattende politiske arbejde for LAP.

Årets eksterne LAP pris gik til forfatterinden Karen Fastrup for hendes, i bogen Hungerhjerte, præcise beskrivelse af egne oplevelser i psykiatrien og af forholdene i den moderne danske psykiatri.


LAP’s 20-års julilæumssang

Tak til alle, der bidragede til et spændende og hyggeligt landsmøde 2019.
Jubilæumssangen fra landsmødet kan læses nedenfor:

LAP’S 20 ÅRS JUBILÆUMSSANG

Poul og Mårten på Risskov sad
La la la la la – La la la la la
Passiv glanen de mer’ ej gad
Tra la la la la – la la la

FAP de stifted’ – det started’ småt
La la la la la – La la la la la
Fler’ og fler’ fandt FAP var godt
Tra la la la la – la la la

Navn blev skiftet fra FAP til LAP
La la la la la – La la la la la
Landsforeningen nu var skabt
Tra la la la la – la la la

LAP er vores vi mødes der
La la la la la – La la la la la
Her kan vi være dem vi er
Tra la la la la – la la la

Hip-hurra vi vil fejre det
La la la la la – La la la la la
Meget mer’ vi må snart se ske
Tra la la la la – la la la

20 års JU-BI LAP 1999 – 2019

Tekst: Sussi Sejerø-Olsen
(Ole sad på en knold) (Jeppe Åkjær 1899)