Høringssvar angående vejledning i depressions- og psykosebehandling

28.09 2023

Præhøring og anmodning om udpegning af repræsentant til arbejdsgruppe til revision af Sundhedsstyrelsens vejledninger om behandling af voksne med antidepressive og antipsykotiske lægemidler

Til Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe angående vejledning i depressions- og psykosebehandling Vi i LAP mener, at de nuværende vejledninger som sådan er udmærkede på et professionelt og konkret plan, dog kunne man sagtens forbedre processen i udredningen ved at supplere et besøg hos en psykologisk uddannet behandler imellem de 2 lægekonsultationer, som beskrevet i udredningen præ medicinopstart udenfor hospitalsregi. Grunden til denne holdning skal findes i, at alt for mange mennesker bliver diagnosticeret som værende psykiatrisk ustabile og dermed stigmatiseret i systemet, også selv om at det senere viser sig at deres ubalancer baserer sig på midlertidige livsgenvordigheder. Mange mennesker vil få meget mere ud af at arbejde med deres livsstil – kost, søvn, motions- og sociale vaner end ved medicinsk behandling. Lægerne har lidt fokus på dette, men ikke nok og er uden egentlig mulighed for henvisning til relevante instanser. Det er i dag yderst vanskeligt som patient at frigøre sig fra en psykiatrisk diagnose, når den først er blevet stillet, og derfor mener LAP at man skal være varsom med at verificere diagnoser før de er blevet udførligt testet og udredt som sandheder.

En diagnose er ikke en ultimativ sandhed, det er et arbejdsværktøj, en observation som ikke nødvendigvis indeholder en klar konklusion af tilstanden for patienten. Hvilket fører os til et andet emne, nemlig de oplysninger som andre instanser kan indhente via for eksempel tilstandsrapporter til kommunalt og jobcenter regi, disse bør ikke indeholde beskrivelser af sygdomme på diagnosebasis, men kun betegne sygdomme der er udredt og konstateret som værende konkrete. Offentlige instanser har endnu ikke opfattet at en diagnose er et arbejdsredskab for medicinsk faglig personale som de ikke kan overføre til deres papirer i en anden sammenhæng og betydning, og derfor bør der i behandlingsvejledningen indføres at oplysninger omkring en igangværende udredning ikke bør videregives udover til patienten jævnfør oplysnings- og tavshedspligten.

Mange mennesker vil få meget mere ud af at arbejde med deres livsstil – kost, søvn, motions- og sociale vaner end ved medicinsk behandling. Lægerne har lidt fokus på dette, men ikke nok og er uden egentlig mulighed for henvisning til relevante instanser.

Med de bedste hilsner
Shiva Khanjani
Medlem af Landsledelsen
LAP – Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

På vegne af
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C.
Tlf. 66 19 45 11
www.lap.dk