Høringssvar LAP: ”Vejledninger om anvendelse og registrering af tvang m.v. i psykiatrien”

Odense, 24.02 2020

Att.: Sundhedsstyrelsen,
Center for Planlægning
Islands Brygge 67, 2300 København

Høringssvar LAP: ”Vejledninger om anvendelse og registrering af tvang m.v. i psykiatrien”

Hvordan sikrer man sig, at patientens oplevelse af tvang kommer med i journalen, med en beskrivelse, der netop formår retvisende, at beskrive patientens følelser og fysiske oplevelser, uden at det bærer præg af personalet som nedskriver det oplevede.

Bør der være en eller anden form for patient godkendelse af det nedskrevne?

Og hvordan sikrer man sig, at patientens oplevelser af tvangen bliver det billede, der bliver bragt op til eftersamtalen og kommer i fokus, med hensyntagen til udsagn fra de personaler som var en del af det observerede.

Det er vigtigt her at pointere, at den konstruktive eftersamtale skal gå på, hvad der udløste nødvendigheden af tvangsindgrebet, og hvad man i fremtiden kan gøre for at undgå dette. Fremfor en opslidende debat om hvad der egentlig foregik.

Det er vigtigt at såvel patientens oplevelser som personalets oplevelser respekteres. Det kan være nødvendigt, at få patienten til at forstå hvilke tilstand denne var i, og hvordan det påvirker hvordan oplevelsen registres hos patienten.

Det kunne være en fordel, at have en uvildig bisidder med, der bistår patienterne med at fremføre deres oplevelser.

Med venlig hilsen
Ole Nielsen, Steen Moestrup, Bo Steen Jensen
LAP arbejdsgruppe for presse og lov, samt Landsledelsen.

På vegne af
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C.
Tlf. 66 19 45 11
www.lap.dk