Høringssvar vedr. bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper.

Dato: 13-02-2018

LAP synes at udkastet til bekendtgørelsen ser udmærket gennemtænkt og velforarbejdet ud. Vi i LAP kan på sin side godt forstå at det kun er de unge der skal have dækket omkostninger til psykologhjælp i en satspulje forsøgsprojekt, men vil her lige på det kraftigste påpege at hvis denne ordning bliver permanent ser vi gerne at målgruppen til denne støtte udvides til hele befolkningen ! Men som spare-kompromis kunne det accepteres at denne udvidelse af berettigelse til hjælp, til den tid bliver indkomstreguleret eller at der udspecificeres hvor mindre finansielt stærke personer kan søge ekstra støtte.

Med de bedste hilsner

Lap arbejdsgruppe for presse og lov.