Høringssvar: Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner

Dato: 20-06-2018

LAP værdsætter og approbere tiltagene.

 

Med venlig hilsen

LAP – Landsforeningen af Nuværende og tidligere Psykiatribrugere