Ses vi til Folkemødet på Bornholm?

Igen i år deltager LAP i Folkemødet på Bornholm, der foregår den 14.-17. juni, og vi glæder os til mange gode debatter og diskussioner.

LAP kommer som altid til at lægge vægt på brugernes perspektiv og vil deltage aktivt i en række debatter, hvor blandt andre vores medlemmer diskuterer relevante emner.

 

Nogle af de emner LAP kommer til at diskuterer er:

Torsdag, fra 14.00-15.00, konsekvenserne af politisk besluttede nedskæringer i psykiatri og socialpsykiatri, hvorfor spare – hvor det gør mest ondt?

Oplæg om at socialpsykiatriens budgetter ikke har fået tilført midler i årtier, men er i stedet over årene blevet udsat for omfattende besparelser. Hvor meget skal man spare?

Det er den kommunale socialpsykiatri, som er blandt andet værestedet for mennesker med et psykosocialt handicap, altså sindslidende, de udsatte. Vi ved at man i dag i de kommunale budgetter landet over, vil sparer på tilbud i socialpsykiatrien i sin helhed.
Et aspekt af dette er en konvertering af uafhængige udbydere, f.eks. uvisiterede tilbud, så de skal drives under socialforvaltningen, ikke af brugere eller frivillige! Der er forslag om at lave meget store enheder med beskæftigelsescentre – så de svageste kan finde vejen til et job? Trods en erkendelse af manglende ressourcer hos de svage og socialt udsatte grupper.

Vi har i Københavns Kommune set mange modeller og idéer fra KK´s socialudvalg. De fleste af socialpsykiatriens brugere vil hellere have direkte indflydelse på tilbuddene og sikre et godt kammeratskab, brugerne imellem. Der er lindring i et demokratisk og nært samværstilbud.
Derfor kan man kan godt mærke en vis glæde over den tøven der har været politisk set. Således at man ikke mærker til den meget utrygge sparefeber i kommunen. Det er gudskelov stort set slået fejl med sparefeberen. Det fungerer med mangfoldige tilbud, hvor frivillige og brugere er nært sammenknyttet til det øvrige personale og at enheden er lille.

Fredag, fra 10.30-11.30, Brugerstyrede væresteder – samskabelsesprojekter i Guldborgsund

Oplæg om reel brugerstyring, hvordan det virker og hvad det kan bruges til.
I Guldborgsund kommune findes der tre brugerstyrede væresteder, der er vidt forskellige.

STOP OP i Nysted er det ældste som har eksisteret i 12 år og har fokus på socialt udsatte, sindslidende og misbrugere.
Pilehytten i Gedser er et netværkssted, som har fokus på at danne netværk for sindslidende der bor i en absolut udkants by – de har dog tilknytning til socialpsykiatriens værested i Nykøbing, som kommer der på besøg nogle få timer en enkelt gang om ugen.
Folkets hus i Nr. Alslev har eksisteret i 1½ år og er det største af værestederne, som har fokus på socialt udsatte og sindslidende. Udviklingen af værestedet er sket i SAMSKABELSE mellem LAP, Atriumfonden og Guldborgsund kommune.

Et brugerstyret værested er en billig løsning for kommunerne, der kun bidrager med tilskud til lokaler, vand, varme og el.
Det er kendt fra mange patientforeninger, at bruger til bruger gensidig hjælp og støtte ofte giver større effekt end behandler til bruger relationen. På et brugerstyret værested er ALLE bidrag velkomne. Alt tilbydes med hjertet og modtages med hjertet. Der er dog mange ”bolde” at holde styr på for tovholderne, idet de skal være håndværkere, kontorassistenter, køkkenpersonale mm.

Lørdag, fra 15.00-16.00, Udredning til et bedre liv. Om fleks- og førtidsreformen

I 2014 vedtog man en reform af den daværende lovgivning om førtidspensionering og flexjobsordning. I år (2018) har LAP deltaget i en høring på Christiansborg om en længe ventet reform af lovgivningen. Her kom det tydeligt frem at reformen er tiltrængt. Uskønne ressourceforløb, meget lange ressourceforløb og afslag til nødvendige førtidspensioneringer har fyldt hos pårørende, i pressen og hos de borgere, der har været i klemme i de nuværende ordninger. Man kan f.eks. spørge om det er ok at man skal være 40 år, før man kan få afklaret sin livssituation? Vi ønsker i LAP at kaste lys over de igangværende forhandlinger og blive klogere på hvordan man har tænkt sig at gøre vejen til at anstændigt og udholdeligt liv lettere og synligt for sårbare borgere.

Du kan læse hele vores program her (Åbner i Pdf)