Hvem er vendepunkter?

LAP Vendepunkter har siden 2004 afholdt kurser i personlig recovery og social forandring.

Recovery er en brugerbevægelse, der tager udgangspunkt i begrebet hjælp-til-selvhjælp. På kurserne arbejder vi med redskaber, vi henter i velværeværktøjskassen, som vi har udviklet gennem årene. Det sker på baggrund af kursisternes egne levede erfaringer, der er vidt forskellige. Kursisterne har derimod psykiske sårbarheder til fælles.

Målet med kurserne er at opbygge bedre og mere tilfredsstillende relationer samt interaktioner mellem sig selv og omverdenen og dermed forbedre livskvaliteten i hverdagen.

Der er således tale om kurser for borger Hvert nyt hold starter med at etablere sig som en studiegruppe, hvor man kan være tryg og være sig selv. I gruppen mødes man med andre ligesindede og kan dele både erfaringer med egen sårbarhed, såvel som mål og ønsker for et tilfredsstillende fremtidsliv.

De to Underviserne på vores bruger til bruger udviklede kurser er personer som selv er kommet sig, og gerne vil give videre af egne erfaringer. Alle underviserne har gennemgået Vendepunkters instruktøruddannelse.

Kompetenceudvikling der fremmer din recovery
Vendepunkter er til dig, der ønsker at fortsætte din personlige recovery-rejse i selskab med ligesindede. Som eksperten i dit eget liv stiller du udfordringer til kvaliteten i din hverdag og dine relationer til andre mennesker.

Vi starter med en tryghedsaftale, hvori der indgår tavshedspligt. Når vi er kommet i gang, vælger du selv, hvad du vil sætte fokus på blandt dine styrker, interesser og egenskaber, og til det formål arbejder du bl.a. med forskellige redskaber, som vi henter fra velværeværktøjskassen.

For at udøve mere kontrol over dit liv ved at identificere og erkende grundlæggende mestringsstrategier kan forståelsen af en trigger være med til at forøge den daglige velvære, når du lærer at håndtere denne trigger.

Tilgangen er hjælp til selvhjælp, hvor deltagerne arbejder med måder at forholde sig til en trigger på i praksis. Dvs., hvordan kan du forebygge, at stress over en kortere eller længere periode resulterer i en psykisk ubalance ved at træffe forholdsregler, der fremmer hensigtsmæssige mestringsstrategier?

Bevidstgørelsen og erkendelsen af dine personlige mønstre er en forudsætning for forandring af en tidligere og måske knap så hensigtsmæssig mestringsstrategi til en mere brugbar en af slagsen, som du endvidere kan anvende til at udarbejde en plan B, du kan tage i brug, hvis der skulle opstå en krise hen ad vejen.

Til forskel fra at undgå problemerne stiller du dig ansigt til ansigt med dem på kurset, idet du forstår at drage nytte af de personlige erfaringer, du selv og deltagerne nøje tænker over hver for sig, udveksler med hinanden samt tager ved lære af.

Det gør du, når du holder dig på din egen banehalvdel og målretter din selvstændighed gennem åben kritik, gensidig respekt og positiv reformulering. Du undersøger også den konkrete sammenhængs betydning for, hvordan en hångribelig problemstilling kommer til udtryk, og hvorfor den kan være anderledes i en helt anden situation.

Derigennem begiver du dig ud på en recovery-orienteret opdagelsesrejse i dit eget liv, og du får mulighed for at lære at knytte sociale relationer på en ny og anden måde. Sammen med de andre deltagere udvikler du din selverkendelse, og du tager ejerskab over dit eget liv, idet du opbygger fornyet livskvalitet.

Der er ikke tale om terapi, selv om deltagerne muligvis oplever et individuelt terapeutisk afkast i gruppens dynamiske samspil. Vendepunktsmodellen er kompetence-udviklende, så du helt eller delvist formår tage bedre vare på dig selv.

Undervejs bliver deltagerne også hinandens rollemodeller, fordi de nye fortællinger tager til genmæle og giver håb og tro på fremtiden.

Hvorfor tilmelder man sig til et Vendepunktskursus?
Det er en kendsgerning at psykiske lidelser ikke er permanente tilstande, men at de kan opstå på grund af bestemte omstændigheder, og at de derfor også kan afvikles igen under de rette omstændigheder.
Det er en kendsgerning at den mest effektive strategi, som fremmer en proces hvor man kommer sig, er den som udspringer fra dig selv og følger dine egne håb, og at du undervejs selv bliver herre over udviklingen af dit eget liv.
Det er en kendsgerning at det at indgå i netværk hvor der er tillid og åbenhed, er den bedste ramme, for fremme af kompetenceudvikling og hjælp til at komme omkring evt. barrierer for at nå egne mål. Forskning viser at personlig recovery har ligeså stor effekt i forhold til det at komme sig, som den traditionelle behandling i det psykiatriske system.