Om kurserne

LAP Vendepunkter 1 er for dig der er klar til at starte på et personligt forløb der tager afsæt i dine egne håb, ønsker og ressourcer.
Det handler om at finde frem til hvad der giver mening for dig og finde styrke og mod til at bringe det ind i din hverdag.

Vendepunktskurser er både en individuel proces og samtidigt en kollektiv proces hvor man i samspil med medkursisterne rykker sig igennem erfaringsudveksling og sparring.

Vendepunktskurser er peer to peer og kurset faciliteres af to uddannede vendepunktsinstruktører med egne bearbejdede erfaringer med psykisk sygdom.

Grundlæggende recovery principper som vi arbejder med på kurset:

 • Identitet og Selvværd
 • Velvære og selvomsorg
 • Triggere og krisesignaler
 • Håb, muligheder og ressourcer
 • Relationer og sociale roller
 • Rettigheder og grænser

Kurset er for dig der er klar til:

 • At møde op en gang ugentligt i 3 timer, hvor man arbejder med sig selv.
 • At indgå i en gruppe, hvor man lytter til hinanden og deler egne erfaringer.
 • Accepterer hinandens forskelligheder og individuelle behov.
 • At turde se på de problematikker der gør sig gældende i ens eget liv.
 • At kunne rumme andre, når de både har det svært eller godt.
 • At træne i sin hverdag hjemme, på de emner vi arbejder med på holdet.

Hvordan har det været at deltage på LAP Vendepunkter 1?
“Det har været meget lærerigt og selvudviklende. Jeg har lært meget om mig selv og andre. Jeg har haft flere ahaoplevelser i forløbet ved at deltage. Det har gjort meget for min personlige udvikling at deltage. Det er bedre end terapi og behandling. Synes jeg har rykket mig som person og via andre. Det hjælper når man kan dele med andre – altså personlig(e) erfaringer”.

”Det har været givende at deltage på Vendepunkter 1. Mange nye synsvinkler og måder at gribe sindet og situationerne i hverdagen an på. Især øvelsen: At handle på begivenheder i stedet for at være i dem har betydet meget for mig, og som jeg vil arbejde videre på.”

”Jeg synes, det er rigtig godt også at have de andres historier. Det giver mig mulighed for at lære af andre og tilpasse til mig selv. Det synes jeg, jeg kan bruge.”

På vendepunkter 2 arbejdes der især med livets relationer.
Deltagelse er gratis og er en fortsættelse af vendepunkter 1.

Det er muligt at deltage på vendepunkter 2, med en god basisviden om recovery – uden at have taget 1´eren først.
Vi tager udgangspunkt i velvære værktøjs kassen med temaerne:

 • Personlige styrker
 • Livsværdier
 • Positiv og negativ stress
 • Personlige rettigheder
 • Stigmatisering, grænser
 • Sociale relationer
 • Personligt netværk
 • Selvomsorg
 • Håb og empowerment

Kurset er for dig der er klar til:

 • At møde op en gang ugentligt i 3 timer, hvor man arbejder med sig selv
 • At indgå i en gruppe, hvor man deler egne erfaringer
 • Accepterer hinandens forskelligheder og individuelle behov
 • At turde se på de problematikker der gør sig gældende i ens eget liv
 • At kunne rumme andre, når de både har det svært eller god
 • At træne i sin hverdag hjemme, på de emner vi arbejder med på