LAP Høringssvar: Bekendtgørelse vedr. COVID-19 mv

19. marts 2020

Att.: Social- og Indenrigsminister Astrid Krag

LAP anerkender nødvendigheden af denne midlertidige bekendtgørelse og de deraf følgende brud på borgernes rettigheder og klagemuligheder, dog med bemærkningen om på det kraftigste at pointere at de afgørelser og afvigelser fra gængse rettigheder som borgerne må lide under eller få afsavn på grund af bliver genoprettet og genetableret med den største hast efter at denne COVID-19 krise er overstået !

Med de bedste hilsner LAP presse og lov-arbejdsgruppe.

På vegne af LAP´s landsledelse
Steen Moestrup, Bo Steen Jensen og Ole Nielsen ​

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C.
www.lap.dk